Svartarbetande städare med 60 kronor i timmen i lön. Falska identiteter. Ett byggföretag som utfört mängder av reparationer i exklusiva villaförorter, men som på papperet inte haft några anställda alls.

Denna vecka rullar Arbetet upp en stor bedrägerihärva som inbegriper miljontals kronor i rot- och rutavdrag.

Enligt en uppskattning från Skatteverket håller ungefär 5 procent av de svenska bolagen på med olika typer av skattefusk som är grövre än rena misstag. Det innebär att minst 10 miljarder om året försvinner i förlorade intäkter.

Men fusket är svårt att komma åt. Sett till de summor som Skatteverket årligen begär tillbaka utgör det bara lite drygt 12 procent av fusket.

Myndighetens samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Pia Bergman, efterlyser åtgärder för att underlätta kontrollen.

Genom att lätta på sekretessen mellan myndigheter skulle det möjliggöra att komma åt det växande problemet med falska identiteter.

En annan åtgärd som Pia Bergman efterlyser är att snabbare kunna dra tillbaka F-skattsedeln när missbruk har upptäckts.

I det fall vi skriver om den här veckan kan ägaren för ett byggbolag – trots en skattesmäll på två miljoner kronor och indragen F-skattsedel – fortsätta ta rot-uppdrag. Det eftersom det nya bolag han äger har sin F-skattsedel kvar.

Men att öka möjligheten att dra in F-skattsedel kräver dock en lagändring. Till Arbetet säger finansminister Magdalena Andersson att en utredning snart ska presenteras.

Man kan dock ifrågasätta varför det inte skett tidigare. Löftet gavs redan inför valet 2014.

Nu ser det ut som att en regeländring inte kommer kunna vara på plats förrän efter nästa val.

På en punkt får man dock ge Magdalena Andersson rätt. De som hävdar att rot- och rutavdragen skulle stoppa svartarbetet i bygg- och städsektorn har, som hon säger, varit naiva.

För även om en del svartarbete försvunnit har det ”skapat grogrund för en annan form av ekonomisk brottslighet”.

Svarthärvan vi skriver om denna veckan är ett tydligt exempel på detta.