Ger regeringen vägledning till svenska företag om hur de ska förhålla sig till EU-domen? 
– EU-domstolens avgörande behandlar inte frågan om enskilda medlemsstaters stöd eller garantier till företag, och berör alltså inte vad som gäller för att ge stöd till svenska företag som agerar i Västsahara.

Borde inte regeringen ta efter Norge, Danmark och Nederländerna som ger vägledning?
– Sverige lanserade 2015 en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter som syftar till att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå. Planen har spridits och lyfts av regeringen i närings­livet, och utgör riktlinjer för svenska företag som vill handla eller investera i Västsahara.

LÄS OCKSÅ – Svenska företag kritiseras för handel i Västsahara

Ann Linde säger att regeringen i somras gav Statskontoret i uppdrag att bedöma Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
– Jag vill veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder vid­tagits utifrån FN:s vägledande principer, svarar hon.

Ann Linde tillägger att hon hoppas att Statskontorets analys också ska ge ett svar på frågan om tillräckliga åtgärder gjorts för att stötta företagens arbete med att leva upp till mänskliga rättigheter.

Gert Lundstedt

LÄS OCKSÅ – Känsligt läge i Västsahara