Just nu pågår arbetet med att slå ihop fem anställningsstöd till ett. Det nya stödet får namnet introduktionsjobb.

Beskedet kom i höstbudgeten och under våren ska ett nytt regelverk tas fram. Mycket är alltså ännu oklart, men säkert är att de som blir anställda med det nya stödet inte får rätt till a-kassa.

– Det här är riktigt tragiskt. Alla ska ha rätt till ett drägligt liv. Flera andra lönesubventioner är a-kassegrundande. Nu kan kollegan som har ett nystartsjobb ha rätt till a-kassa men inte du som får ett annat stöd, men i båda fallen är det ju en anställning, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Det här är riktigt tragiskt. Alla ska ha rätt till ett drägligt liv

Therese Guovelin

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) betonar att inget av de lönestöd som nu försvinner i och med omgörningen till introduktionsjobb var a-kassegrundande.

– Vi ser inte att det bör vara a-kassegrundande. Man riktar sig till personer som står så pass långt ifrån arbetsmarknaden att det är aktuellt med en 80-procentig lönesubvention. Då ser jag inte att man efter det jobbet ska gå rakt in i ny arbetslöshet, utan istället kan man kvalificera sig för ett nystartsjobb med lägre subventionsgrad. Och då kvalificerar du dig för a-kassa, säger ministern.

Subventionerade jobb

AF saknar statistik om fusk med subventionerade jobb

Arbetsrätt

LO-utredaren Adnan Habibija pekar på att målet med subventionerade jobb är att de ska likna vanliga jobb och att regeringen har uttryckt ett behov av att få bort omotiverade skillnader mellan anställningsstöden.

– Här ser vi ett typexempel på en sådan omotiverad skillnad som bör tas bort, anser han.

Varken Svenskt Näringsliv, Almega eller Visita har tagit ställning till om stödformen introduktionsjobb bör vara a-kassegrundande.

Men såväl LO som de tre arbetsgivarorganisationerna ser i grunden positivt på att flera stöd slås ihop. Det blir lättare både för arbetsgivarna, de sökande och för Arbetsförmedlingen, menar samtliga.

Vi ser inte att det bör vara a-kassegrundande. Man riktar sig till personer som står så pass långt ifrån arbetsmarknaden att det är aktuellt med en 80-procentig lönesubvention

Ylva Johansson (S)

– Det korta svaret är att vi ganska länge eftersökt att man skulle renodla antalet stöd. Det vanligaste svaret vi får från våra medlemmar är att man inte kan överblicka de olika stödformer som finns, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

I dag är lönetaken olika för de olika stöden. Arbetsgivaren får en andel av lönen tillbaka som subvention, men bara upp till ett visst tak.

För den nya stödformen introduktionsjobb hamnar lönetaket på 20 000 kronor i månaden och på det kan arbetsgivaren få subvention på 80 procent.

Samtidigt höjs taken för två andra stöd som blir kvar medan taket för nystartsjobben sänks, från 22 000 till 20 000 kronor.

Therese Guovelin tycker att lönetaken är för låga. En rimlig nivå vore 27 000 kronor, enligt henne.

Subventionerade jobb

AF saknar statistik om fusk med subventionerade jobb

Arbetsrätt

– En arbetsgivare har många andra kostnader än lön, som försäkringar, och bara för cirka en procent av de jobb som finns på arbetsmarknaden ligger lönen på runt 20 000.

Enligt LO leder de låga taken till att de subventionerade jobben inte blir aktuella i bristyrken där lönerna ligger högre, som bygg och industri.

– Regeringen borde tänka mer i termer av kompetensförsörjning. Om taket höjdes skulle fler komma in i de här bristyrkena, säger LO-utredaren Adnan Habibija.

Regeringens prioritering har istället varit att höja de tak som man anser är för låga i dag, bland annat för lönebidragen och instegsjobben. Det senare stödet försvinner och blir i stället en del av introduktionsjobben med ett högre lönetak.

Att taket i nystartsjobben sänks handlade om att skapa ekonomiskt utrymme för att höja övriga tak, enligt uppgift till Arbetet.

Regeringen borde tänka mer i termer av kompetensförsörjning

Adnan Hbibija

Regeringen har landat i att nystartsjobben ska bli kvar. Arbetsgivarna har uppskattat enkelheten och har anställt många långtidsarbetslösa och nyanlända med just det stödet.

Nystartsjobb kräver nämligen ingen prövning hos Arbetsförmedlingen, utan är en rättighet för de arbetsgivare som vill anställa någon som kvalar in. LO, däremot, ser det som djupt problematiskt att regeringen inte ändrat reglerna så att prövning krävs även för denna subvention.

Det skapar större risk för fusk men också resursslöseri eftersom nystartsjobb ofta går till dem som står närmare arbetsmarknaden, enligt Adnan Habibija.

– Anledningen till att de blir kvar tror jag är att de är så populära bland arbetsgivare. Regeringen är rädd att volymerna ska minska, när den har lovat EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.

Åtta röster om introduktionsjobben

• ”Regeringens förslag går inte tillräckligt långt i sin ambition att förenkla. Vi vill istället ersätta åtta stöd med ett som bygger på nystartsjobb – det stöd som alliansen införde och som funkat bäst. Regeringens krav på kollektivavtalade villkor har tyvärr lett till att färre småföretag har möjlighet att använda stöden. Vi vill återgå till krav på lön i nivå med kollektivavtal så att fler jobbmöjligheter skapas”. Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna

• ”Det här förslaget ser ut att förenkla anställningsstöden – det är ett steg i rätt riktning. Vår övergripande hållning är dock att arbetskraftskostnaderna generellt är för höga och bör sänkas”. Visitas förhandlingschef Antje Dedering

• ”Vi ställer oss positiva till förändringen. Vi har tyckt att floran av stöd varit för omfattande och överlappande. Både arbetsförmedlare och företagare har svårt att hålla isär dem”. Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

• ”Vi tror mer på den formen av incitament som handlar om att skapa en efterfrågan på arbetsmarknaden för den stora gruppen nyanlända”. Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindgren menar bland annat att utökat RUT-avdrag är ett sätt att få fler i jobb.

• ”Själv ska jag vara expert på det här området men jag måste ändå läsa på inför varje gång.” Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, om alla anställningsstöd som finns i dag.

• ”I stort sett är regeringens förändring jättebra. Men åtgärder behöver riktas till rätt branscher och rätt arbetsplatser, till bristyrken där det finns arbetstillfällen.” Susanna Gideonsson, ordförande Handels.

• ”All tid de lägger ner tar tid från förhandlingar. Det är inte mer än rätt att man får någon typ av ersättning för den tid man lägger ner, för det här ingår inte i förbundens ordinarie uppdrag”. LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin om att facken bör få ersättning för tid de lägger ner på samråd med Arbetsförmedlingen inför beslut om subventionerade jobb.

• ”Det är glädjande att regeringen lyssnat på vår kritik och genomför en genomgripande reform av anställningsstöden. Det är en förbättring men inte så förenklat som skulle behövas. Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerpartiet.