I april lade LO och Svenskt Näringsliv förhandlingarna om avtalsförsäkringar och tjänstepension på is.

Det blev helt enkelt för mycket att mäkta med under en intensiv avtalsrörelse, berättade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson under onsdagens representantskap, det högsta beslutande organet mellan kongresserna.

Parterna ville också reda ut kostnader och administrativa lösningar för förslagen. Därför tillsattes tre arbetsgrupper, som nu är klara med sitt jobb.

På måndag ses parterna igen.

– Arbetsgivarna är absolut inte så att de kastar grejer över oss, men lite motigt är det. Vi ska fortsätta nu, vi får se tiden an, sade Torbjörn Johansson till ombuden under onsdagen på LO:s representantskap på ABF i Stockholm.

Det var inför årets avtalsrörelse som LO-förbunden 2016 enades om att driva på för flera förbättringar i avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Det krav som mött störst motstånd från arbetsgivarhåll är det om att tjänstepensionen för privatanställda arbetare, Avtalspension SAF-LO, ska tjänas in under all anställningstid.

Med dagens villkor gäller att pensionen tjänas in först från 25 års ålder. Som Arbetet skrivit om tidigare skulle den här lösningen ge bättre pensioner, men bli betydligt dyrare för arbetsgivaren.