Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det reviderade förslaget som ligger på bordet bygger på en kompromiss mellan EU-parlamentets två största politiska grupper, socialdemokraterna i S&D och moderaterna i EPP.

En rapportör från respektive grupp har arbetat fram ett kompromissförslag som bland annat bygger på tolv ändringsförslag från S&D, berättar Marita Ulvskog.

Under mötet på måndag eftermiddag, 16 oktober, håller hon i ordförandeklubban med förhoppningen att förslaget röstas igenom.

– Vi är fortfarande inte nöjda med vissa saker men det viktigaste är att vi har lyckats inkludera kraven på bra sociala villkor för alla som arbetar på annan ort, säger Marita Ulvskog.

Marita Ulvskog (S).

Debatten om ett nytt utstationeringsdirektiv har dragits i långbänk och fortfarande är medlemsländerna oense kring många detaljer.

LÄS OCKSÅ – ”Direktivet splittrar Europa”

Det nuvarande förslaget innehåller en tidsgräns för utstationerad personal på 24 månader. De socialdemokratiska parlamentarikerna vill helst ha en betydligt kortare tidsgräns. Men de gav sig för att få in sina krav om lika lön för lika arbete, liksom att arbetsgivare för utstationerad arbetskraft ska betala för sociala försäkringar.

– Vi måste ha ordning på arbetsmarknaden, annars kommer konkurrensen att snedvridas. Sanningens minut är här, säger Marita Ulvskog.

Om förslaget passerar sysselsättningsutskottet ska det, så snart som möjligt, upp i plenum i Strasbourg för parlamentets alla 751 ledamöter. Och om inte, får utskottet göra upp en plan b.

Anställda inom transportsektorn ingår inte i det förslag som sysselsättningsutskottet röstar om. Istället är det transportutskottet som sköter huvudförhandlingarna om utstationering för transportarbetare.

– Inget är klart ännu hos dem, men det är bra att Jens Nilsson (socialdemokratisk ledamot reds anm) är rapportör för arbetet med nya cabotageregler. Det är viktigt att vi finns representerade i de centrala posterna och kan övertyga andra, säger Marita Ulvskog.