Maten & Jobbet DEL 2. Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare, anser att maten är en spegelbild av samhällets klassperspektiv och historia.

I ett långt historiskt perspektiv är vi kanske friskare än någonsin men han konstaterar att den nya arbetsmarknadens villkor ställer helt nya krav på oss.

…vilken hälsosituation ger dessa enkla arbeten?

Richard Tellström

Hur det kommer att påverka oss har vi ännu inte hunnit se.

– Allt fler jobbar delade turer, deltiderna ökar, ”uber-jobben” blir fler. Samtidigt finns det ett återkommande krav i samhällsdebatten på fler ”enkla arbeten”.  Så min fråga är: vilken hälsosituation ger dessa enkla arbeten?

Maten & Jobbet

18 minuters matpaus när produktionen styr

Arbetsmiljö

Richard Tellström försöker själv svara på det:

– Jag gissar att man inte tar pauser under de delade turerna utan skjuter det till den lediga tiden mellan turerna. Och kan de som jobbar på så kallade ”uber”-jobb över huvud taget ställa krav på matpaus?

Frågan är om vi med den nya typen av flexibla anställningar hinner äta så hälsosamt vi behöver för att klara ett helt arbetsliv, undrar Richard Tellström

– Förut gällde det att man levererade varor ”just in time”, nu ska man leverera arbete ”just in time”. Och då uppstår frågan: vad får vi för typ av måltider ”just in time”?

Nobelpris till forskning om mat- och sovklockan

• Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till tre forskare för deras upptäckter av ”molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”, det vill säga den biologiska klocka som växter och djur använder sig av för att styra sin dygnsrytm. Enligt Nobelförsamlingen har pristagarna ”lyckats lyfta på locket till cellernas inre klocka och kunnat visa hur den fungerar”.

• Det var på mitten av 1980-talet och åren därefter som de tre forskarna kartlade hur ”klockan” är uppbyggd med hjälp av gener och proteiner vars nivåer varierar över dygnets timmar. I dag vet man att denna klocka är en fundamental mekanism som påverkar vår ämnesomsättning, sömn, blodtryck, kroppstemperatur, och så vidare.

Källa: Nobelförsamlingen/TT