”Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska behållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på cirka 30 miljarder kronor”, skriver man i prognosen.

– Vi har expansiv finanspolitik som driver på högkonjunkturen nästa år, säger Kristian Nilsson, biträdande prognoschef på Konjunkturinstitutet.

Tillväxttakten spås samtidigt mattas av de närmaste åren. För i år bedöms tillväxten landa på 2,8 procent. För 2018 förväntas den bli 2,7 procent, 2019 1,9 procent och 2020 1,5 procent.

Arbetslösheten väntas sjunka från 6,6 procent i år till 6,3 procent nästa år och 6,2 procent 2019 för att därefter stiga något.

Enligt KI är det stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens.

– Läget på arbetsmarknaden börjar bli ansträngt.

När det gäller lönerna är ökningen dämpad trots den starka arbetsmarknaden.

– Företagen är hyfsat nöjda med vinstläget. Det är fler nu som är nöjda än missnöjda, säger Nilsson.

Det finns några risker i prognosen som lyfts fram. En är ekonomisk-politisk osäkerhet i Europa, dessutom finns risken för ekonomisk hårdlandning i Kina och nedgång i tillgångspriser.

Även fallande bostadspriser i Sverige är något som kan påverka på den negativa sidan.

Det som kan påverka positivt är att hushållens konsumtion kan växa starkare än bedömt. På samma sätt kan den svenska exportefterfrågan bli starkare.

KI skriver i rapporten att Riksbanken hållit reporäntan oförändrad på -0,5 procent i över 18 månader. KI gör nu bedömningen att räntan kommer att höjas en första gång hösten 2018.

Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterar KI:s rapport så här:

– Den bedömning vi gör i budgeten är att vi har goda marginaler till det nya överskottsmålet. Vi har ju ett överskott på 80 miljarder nästa år och där har regeringen gjort bedömningen att det är lämpligt att använda hälften av det till att minska statsskulden, så vi får den lägsta statsskulden sedan 1977, men sedan att vi använder 40 miljarder på reformer, säger Andersson till svenska journalister efter dagens EU-finansministermöte i Luxemburg.

– Här tycker ju KI att vi skulle betala av ännu mer på statsskulden, men regeringens bedömning är att med det läge vi har — att barn inte lär sig tillräckligt i skolan, att kvinnor är oroliga för om man ska få plats på BB och vi ser att polisen lägger våldtäktsanmälningar på hög — då ska självklart en ansvarsfull regering betala av på statsskulden men också göra viktiga investeringar för att öka tryggheten i landet, säger finansministern.

Olle Nygårds/TT