Förhandlingarna mellan Arriva och Seko Pågatågen har strandat. Om inga avsteg kan göras från det lokala avtalet när den nya tidtabellen börjar gälla i december tvingas arbetsgivaren Arriva göra om ett stort antal heltidstjänster till deltidstjänster.

Det framgår av ett brev som företaget skickat till samtliga anställda på Pågatågen.

Brevet har rört upp känslorna hos många anställda, som ser det som ett direkt hot om hyvlade tjänster.

– Det är klart att många blir förbannade när de får ett sånt här brev. En del blir säkert oroliga över uppsägningar, säger Lars-Åke Persson, klubbordförande för Seko Pågatågen.

Det är klart att många blir förbannade när de får ett sånt här brev

Lars-Åke Persson, klubbordförande Seko Pågatågen

Varje år brukar fack och arbetsgivare enas om anpassningar av det lokala avtalet i samband med att nya tidtabeller ska börja gälla. Enligt facket var dock många anställda missnöjda med förra årets uppgörelse.

– Avstegen fick konsekvenser som vi inte räknat med. Ett stor antal banarbeten har lett till en röra av ersättningsturer, flyttade turer och arbetspass på mer än tio timmar, säger Lars-Åke Persson.

Årets förhandlingar om avsteg har därför gått trögt.

Förra veckan fick facket ett färdigt förslag av arbetsgivaren att ta ställning till. Det handlade om ett paket som skulle antas eller ratas i sin helhet.

– Det innehöll en del bra punkter, men i paketet låg också delar som inte är bra för vår arbetsmiljö, så därför tackade vi nej.

Vilka konsekvenser det får om det lokala avtalet tillämpas rakt av kan facket inte svara på. Det har hittills inte hänt.

Arrivas driftchef Kristina Borgqvist, som skrev brevet till de anställda, har dock en tydlig bild.

– Vår uppfattning är att det blir en klar förlust för båda parter, säger hon.

Hon tycker inte att brevet ska uppfattas som ett hot, utan som en information om läget och vilka förutsättningar som gäller.

– Många anställda har inte läst det lokala avtalet och vet inte vilka lagar och regler som gäller, och då uppstår rykten. Jag ville att alla skulle ha samma information, säger hon.

Men du skriver att ni kommer att tvingas till en stor andel deltidsanställningar i stället för heltidsanställningar, om ni inte kommer överens. Kan du förstå att det upplevs som ett hot?
– Det här är ju något vi vill undvika. Vi strävar efter full tid och önskar verkligen att vi hittar lösningar.

Kristina Borgqvist tillägger att det lokala avtalet begränsar arbetspass som börjar före fem på morgon till max sex timmar. Eftersom många pass börjar tidigt, går det inte att förena med heltidstjänster.

Arriva ska träffa fackklubben på tisdag för att gå igenom det lokala avtalet. Även om förhandlingarna strandat hoppas Kristina Borgqvist att samtalen ska leda till en lösning.

– Förslaget vi lagt är en helhet där man inte bara kan plocka ut vissa delar, men givetvis är vi villiga att diskutera.

Även facket är villigt att diskutera förslaget. Lars-Åke Persson säger att hotet om hyvling inte påverkar diskussionen.

Han påpekar att det konkurrerande tågföretaget Veolia försökte hyvla tjänster på Öresundstågen för några år sedan. Då svarade Seko med strejk, och företaget backade.

– Jag är inte rädd alls. Vi har varit med om de här hoten förut. Vill arbetsgivarna börja säga upp heltidstjänster så är det upp till dem. Seko har varit väldigt tydligt i hur facket ställer sig i frågan om hyvling. Vi räknar med full uppbackning från förbundet om det måste gå så långt.