I sitt budgetförslag föreslår Sverigedemokraterna att a-kassan ska bli obligatorisk.

– Genom att förstatliga a-kassan går vi från a-kassor till en centraliserad som ligger hos Försäkringskassan, skriver Sverigedemokraternas presstjänst till Arbetet och förtydligar varför partiet vill genomföra reformen:

– Det innebär att vi vill att a-kasseavgiften istället finansieras via skattesedeln. Vi menar att det är en så pass grundläggande del av det sociala skyddsnätet att det bör finansieras solidariskt.

Men en sådan reform är ingen garant för att alla får rätt till a-kassa, enligt Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Han menar att förslaget skulle innebära både en ”dyrare och sämre” arbetslöshetsförsäkring.

– Hur många som får ersättning från a-kassan har inte att göra med om den är statlig eller inte. Det har att göra med arbetsvillkoret och det är det största problemet i dag. Många är medlemmar i a-kassan och betalar en hög avgift men sen får de ingen ersättning, säger Melker Ödebrink.

Exakt vilka villkor Sverigedemokraterna vill ha i arbetslöshetsförsäkringen har inte Arbetet fått svar på, eftersom partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt inte haft tid att intervjuas.

Enligt Sverigedemokraterna får reformen till följd att ”medlemskap i en arbetslöshetskassa blir helt och hållet avgiftsfritt”.

Therese Guovelin, förste vice ordförande på LO, är starkt kritisk till förslaget:

– Allting går att sälja med mördande reklam. Det är ungefär som att tro att frukosten på planet är gratis, men den ingår i biljettkostnaden. Gratis lär det inte bli, om det ska finansieras via skatten.

Therese Guovelin pekar på att dagens koppling mellan fack och a-kassa har gett a-kassorna djup kunskap om de branscher som de arbetar med.

– Att bygga upp sådan kunskap på nytt, hos Försäkringskassan, skulle ta tid. Nu är det rättssäkert och tryggt, anser hon.

Hon menar att förslaget visar att SD är ett högerparti och att en sån här reform skulle försvåra att upprätthålla den svenska modellen. En förstatligad a-kassa skulle kunna leda till att många inte går med i ett fackförbund, enligt henne.

– Ett viktigt ben för att upprätthålla hög organisationsgrad är arbetslöshetskassan, absolut.

Inför valet 2006 lovade alliansen ett liknande reform, ”en obligatorisk a-kassa”.

– Den här frågan har behandlats ända sedan 1935 när den här formen som vi har nu startade, så har det ifrågasatts och utretts flera gånger. Varje gång har man kommit fram till att a-kassorna gör det här bra, effektivt och rättssäkert så det finns ingen anledning att ändra på det, säger Melker Ödebrink.

Enligt Sverigedemokraterna skulle reformen leda till ett inkomstbortfall för staten på 3,5 miljarder kronor årligen i medlemsavgifter.

Något som enligt SD kompenseras genom besparingar på Arbetsförmedlingen, kostnader för migration och slopade byggsubventioner.

Men Melker Ödebrink pekar på att staten även skulle få ökade kostnader för administration, i dag ligger den summan på runt 1,3 miljarder kronor per år. Enligt SD:s presstjänst skulle a-kassornas administrativa avgift rymmas ”inom det befintliga anslaget för Försäkringskassan”.

Sverigedemokraterna föreslår även ett höjt tak i a-kassan.