Två veckor har gått sedan LO-förbunden lämnade över 33 stycken framställningar till olika arbetsgivarorganisationer om förhandlingar för att få in utrikesfödda snabbare på arbetsmarknaden.

Initiativet tog LO-förbunden efter att Svenskt Näringsliv nobbat LO:s inbjudan om förhandlingar om utbildningsjobb med hänvisning till att sådana förhandlingar måste ske branschvis.

LO: Modell för nyanlända kan vara på plats redan i år

Politik

Förhandlingarna som inleds på fredag kommer att ske i samordnad form, men det blir parterna på varje avtalsområde som sluter avtalen.

Samtliga LO-förbund utom Transport deltar i förhandlingarna och LO-förbundens avtalsdelegation leds av IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Han säger att ett antal datum är utsatta för förhandlingar, men att det inte borde behöva ta så lång tid.

– Det här är inte särskilt svårt, utan handlar bara om vad man vill. Antingen är vi överens om vad vi vill och då ska vi kunna lösa det här inom ett par månader, eller också är vi inte överens och då blir det inget, säger han.

Skilda bud inför förhandlingar om nyanländas jobb

Politik

Tanken är att LO-förbunden och deras respektive arbetsgivarorganisationer ska enas om modell där även staten går in med stöd.

– När vi är överens i förhandlingarna med arbetsgivarna går vi gemensamt till staten och lägger fram vilka insatser vi behöver för att det här ska kunna bli verklighet, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Arbetsgivarorganisationerna har också enats i en förhandlingsdelegation som kommer att ledas av Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

LO-förbund vill förhandla för att få utrikes födda i jobb

Politik

Precis som LO har Teknikföretagen lagt fram förslag på en modell för att få nyanlända snabbare i arbete som de kallar etableringsanställningar.

Veli-Pekka Säikkälä har tidigare sagt till Arbetet att det blir en viktig del i förhandlingarna att försöka förena de båda modellerna, där Teknikföretagen fokuserat på minskade lönekostnader för företagen, medan LO:s förslag även innehåller utbildning.