LO kallade under tisdagsmorgonen till presskonferens med rubriken ”förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete”.

– Orsaken är att vi just i detta ögonblick har lämnat över 33 stycken framställningar om förhandlingar om hur vi ska hjälpa utrikes födda att få ett arbete i Sverige, säger Karl-Petter Thorwaldsson som kallade tisdagens presskonferens för ”väldigt, väldigt speciell”.

Detta är ett sätt att få igång förhandlingar om det förslag om utbildningsjobb som LO presenterade i våras.

Det är respektive förbund som bjuder in till förhandling med sin motpart, säger Thorwaldsson som under presskonferensen fick sällskap av Handels ordförande Susanna Gideonsson, Byggnads ordförande Johan Lindholm, IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Det kan däremot bli färre förhandlingar om arbetsgivarsidan går ihop, något som LO hoppas på.

– Vi vet inte, i eftermiddag vet vi mer om vi har en samlad motpart, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

En lägre kostnad för arbetsgivaren behöver inte betyda en lägre lön för individen

Marie Nilsson, IF Metall

Han har varit i kontakt med regeringen och oppositionen om initiativet.

Han säger att båda välkomnar initiativet och har sagt att politiken ska svara upp om parterna kan komma överens.

Klockan 10 i dag, tisdag den 19 september, fick motparterna, alltså arbetsgivarorganisationerna, förhandlingsframställningar från 13 av 14 LO-förbund. Transport har valt att ställa sig utanför.

– Om vi får en ram för hur förhandlingarna ska gå till tror vi att det är enklare att få en förhandling med regeringen, säger Karl-Petter Thorwaldsson och tillägger:

– Vi vill se en ramöverenskommelse för alla, sen måste varje part göra sitt.

Något veto har inte LO-styrelsen, betonar Kommunals ordförande Tobias Baudin. Förbunden äger sina förhandlingar, men samordningen ska göra det smidigare.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson betonar det som även Thorwaldsson varit inne på tidigare – att utbildningsjobben inte behöver innebära lägre löner.

– Det beror på vad staten kan tänka sig att bidra med. En lägre kostnad för arbetsgivaren behöver inte betyda en lägre lön för individen. Var det är för nivåer, vad det handlar om för eventuella subventioner det är nu en öppen fråga, säger Marie Nilsson.

 

LO har tidigare varit skeptiska till lösningar som kan innebära lägre löner för vissa anställningar. Karl-Petter Thorwaldsson säger ändå att det som nu föreslås är ett ”mycket, mycket mindre avsteg” än vad många tror från var man stått tidigare.

– Men att vi diskuterar det här med att man har lägre lön på väg in i ett jobb är nytt och visar väl hur allvarligt vi ser på detta. Det är ju också tillfälliga avtal vi vill teckna, för det normala ska vara att man går in i våra kollektivavtal när man matchar dem, säger han.

Ledare för LO:s förhandlingsdelegation om utbildningsjobben blir IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Svenskt Näringsliv skickade strax innan klockan 11.00 ut ett pressmeddelande där man gjorde tummen upp för LO:s förhandlingsförslag.

– Det är ett besked vi efterfrågat under en längre tid och välkomnar. Arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv förordar att sådana samtal genast påbörjas samt inkluderar tjänstemannafacken, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och fortsätter:

– Det är av stor vikt att samtal om etableringsanställning inte drar ut på tiden. Det är också centralt att förhandlingarna rör de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga kostnaden, risken och krånglet.

I mars i år presenterade LO sitt förslag om utbildningsjobb. Det riktar sig till inskrivna arbetslösa i åldern 25 till 45 år med grundskoleutbildning men inte fullföljd gymnasieutbildning.

Kort beskrivet går förslaget ut på att främst nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Detta genom lägre lönekostnader och utbildning vid sidan av jobbet. LO pekade då på att även staten måste engagera sig, via studiestöd, en skolplikt för alla nyanlända under 40 år samt eventuellt via statliga lönesubventioner.

Förslaget välkomnades redan då av Svenskt Näringsliv. Men förhandlingsläget har trots välkomnandet varit låst.

LO har eftersträvat centrala förhandlingar med Svenskt Näringsliv, som i sin tur poängterat att det istället är branschvisa förhandlingar som måste till.

– Problemet är bara att då måste du göra det utan statlig inblandning och då kommer vi aldrig få till de här utbildningsinsatserna, säger Karl-Petter Thorwaldsson om varför LO vill ha ett gemensamt ramverk i stället för att helt släppa förhandlingarna till att skötas branschvis.

Han menar att staten inte klarar att skräddarsy lösningar för varje bransch.