Hon är ordförande för kvinnoorganisationen i lärarfacket Egitim-Sen, som är det största av de fjorton medlemsförbunden i Offentliganställda centralorganisation (Kesk).

Arbetet Global har intervjuat henne ett flertal gånger om de tusentals processer mot medlemmarna som pågått under det rådande undantagstillståndet i landet.

Receptionisten kopplar samtalet vidare till Elif Çuhadar som är ledamot i Kesk-fackets verkställande utskott.

– Ebru sitter i fängelse därför att hon alltid var lika orädd som saklig i sitt fackliga arbete, säger hon. Det är två mycket farliga egenskaper i dagens Turkiet.

LÄS OCKÅ: STOR BOJKOTT MOT FN-MÖTE I ISTANBUL

Hon berättar att Ebru Yigit greps i sitt hem i Ankara en natt i slutet av juli och fördes tillsammans med sju andra Kesk-funktionärer till det beryktade militärfängelset i staden Diyarbakir i de kurdiska delarna av landet.

Hon anklagas för att ha deltagit i en paneldebatt 2008 om kurdiska barns rätt till modersmålsundervisning.

Enligt stadens åklagare har hon därmed gjort sig skyldig till terrorbrott, eftersom sådana krav i förlängningen skulle kunna skada medborgarnas nationella identitet, eller ”turkiskhet” som det heter i lagtexten.

– Någon gång i oktober är det tänkt att hon ska ställas inför rätta, men det är högst osäkert, det kan också dröja. Länge.

Vad gäller ILO-konferensen i Istanbul är Elif Çuhadar övertygad om att hennes fängslade kollega skulle välkomna Europafackets bojkott om hon kunde svara på Arbetet Globals frågor.

– ILO har svikit oss, säger hon. Den har tyvärr inte tagit sitt ansvar vad gäller de grova kränkningarna av grundläggande fackliga rättigheter i Turkiet.

President Erdogan kommer med all sannolikhet att hålla tal på konferensen, tror Elif Çuhadar, även om det inte står någonting om det på dagordningen.

– Han brukar inte missa sådana tillfällen.

Svenska regeringen argumenterar att det på konferensen finns möjligheter att framföra kritik mot medlemsländer. Varför kommer ni inte dit och talar om för deltagarna vad era medlemmar utsätts för?

– Vi skulle inte kunna framföra en sådan kritik inför Erdogan och hans ministrar utan att riskera fängelse eller i bästa fall våra jobb, säger Elif Çuhadar.