Det är Europafacket (Etuc) och Världsfacket (Ituc) som har uppmanat sina medlemsförbund samt regeringarna i Europa att bojkotta ILO:s regionskonferens i Istanbul.

Mötet hålls endast fyra kilometer från Taksimtorget som är den plats i Istanbul där fackliga i Turkiet mötts av tårgas under många demonstrationer. Men nu bojkottar internationella fack FN-mötet och protesterar mot omfattande repressalier mot den fackliga och politiska oppositionen i landet.

ILO beslutade att hålla sin tionde regionskonferens i Istanbul långt före den misslyckade militärkuppen förra sommaren. Sedan dess har president Recep Tayyip Erdogan styrt landet med hjälp av undantagslagar och så kallade dekret. De vanliga lagarna, domstolarna och parlamentet har satts ur spel.

Europafacket har försökt att få ILO att antingen skjuta upp konferensen eller flytta den till annan ort, eftersom man befarar att Erdogan kommer att utnyttja den för egna syften. Men ILO har stått fast vid sitt beslut.

– Det handlar om en regim som fängslat 50 000 oppositionella utan rättegång och avskedat 150 000 anställda utan att de kunnat överklaga, varav minst 20 000 är med i våra medlemsförbund, säger Patrick Itschert, Eurofackets Turkietexpert och tidigare biträdande generalsekreterare.

– Vi anser att ILO:s konferens ger regimen legitimitet, därför beslutade vi att bojkotta konferensen och har uppmanat regeringarna i samtliga 28 EU-länder göra samma sak.

LÄS OCKSÅ: DELTOG I DEBATT 2008 – RISKERAR FÄNGELSE NU

Ingen regering har dock meddelat att de tänker bojkotta konferensen. Men Patrick Itschert är ändå nöjd med den respons som Europafacket fått.

Han säger att bara tre av 28 EU-länder kommer att delta i konferensen på ministernivå, till skillnad från ILO:s förra regionskonferens i Norge 2013, då 48 ministrar eller viceministrar deltog.

– Vi hade fått positiva signaler från en del regeringar angående bojkotten, men att så många regeringar låter sig företrädas av tjänstemän tolkar vi ändå som en tydlig markering mot Erdogans styre.

I bojkotten deltar även de ryska facken, vilket Patrick Itschert tycker är ”mycket intressant”. Presidenterna Putin och Erdogan är nämligen goda vänner numera. ”Min högaktade vän president Vladimir Putin ”, brukar det heta när Erdogan talar om Putin i tredje person.

Patrick Itschert berättar att Europafacket har besökt Turkiet ett flertal gånger efter den misslyckade kuppen och haft överläggningar med regeringen.

– Erdogans regering försöker bortförklara repressalierna mot fackliga företrädare och journalister med terrorhoten mot landet, vilket är nonsens. Även mitt hemland Belgien och Sverige har drabbats av terrorattentat, men vi har inga journalister eller fackliga företräda i våra fängelser.

Patrick Itschert är själv övertygad om att Erdogan var informerad om kupplanerna inom militären och lät kuppmakarna skrida till verket.

Kuppförsöket kom som ”en skänk från ovan”, sade Erdogan på en presskonferens dagen efter att kuppmakarna besegrats. Många undrade vad han menade. Men få kunde ana att Turkiet inom ett år skulle komma att bli världens största fängelse för såväl fackliga som politiska fångar.

– Erdogan måste stoppas, slår Patrick Itschert fast.

Som alla andra ILO-möten bygger även denna konferens på ”trepartssamverkan” mellan medlemsregeringar, facken och arbetsgivarna. I Sverige står samtliga tre medlemmar i Europafacket (LO, TCO och Saco) bakom beslutet om bojkott. Och de har uppmanat regeringen samt arbetsgivarna att göra samma sak.

– Det är högst olämpligt att lägga en så viktig konferens som hålls var fjärde år i ett land där det pågår massarresteringar och avskedanden. Ett land där regimen håller på i princip slå sönder hela fackföreningsrörelsen samt all övrig opposition, säger Oscar Ernerot, ombudsman på LO:s internationella enhet.

Inte heller Svenskt Näringsliv kommer att delta i ILO-konferensen.

Svenska regeringen kommer däremot att sända två tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet till Istanbul. Att Sverige inte deltar på ministernivå innebär dock ingen markering mot regimens brott mot grundläggande fackliga rättigheter, påpekar Natali Sial, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Vi har behandlat detta som andra ILO-möten, delegationerna till ILO-möten består oftast av tjänstemän.

Varför har regeringen inte hörsammat fackens uppmaning?

– Regeringen ser med stor oro på utvecklingen i Turkiet. Mötet i Istanbul är dock ett ILO-möte, inte ett möte där Turkiets regering är ansvarig för innehållet. Att utebli från mötet skulle därför skada samarbetet med ILO.

Å andra sidan ger konferensen möjligheter att ta upp kränkningar av fackliga rättigheter i medlemsländerna, poängterar Natali Sial.

– Då kan ILO:s styrelse eller arbetskonferens, det högsta beslutande organet, uppmana landet att vidta åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Visserligen avslutas ILO-konferenser alltid en resolution, men sådana resolutioner brukar inte innehålla några fördömanden av värdnationen.