Under dagen har Migrationsverket uppdaterat sin statistik om hur många som hittills har beviljats ett permanent uppehållstillstånd på grund av arbete.

I stället för noll, vilket var måndagens siffra, är det nu en person.

Då har 250 människor sökt, och ett 40-tal ärenden avgjorts, på den grunden. Mattias Schulstad, LO:s utredare inom migration, befarar ett mörkertal.

– Det enda siffrorna berättar är att 250 ansökt. Inte hur många som försökt, som överger utbildningar, SFI eller avviker från olika aktiviteter inom etableringsplanen för att jobba i stället. Och sedan kanske hoppar på ett tillfälligt jobb, där arbetsgivaren senare säger, nej det blir inget mer. Samtidigt är det märkligt att ingen arbetsgivare kan erbjuda en anställning på den arbetsmarknad vi har i dag, säger han.

Arbetsförmedlingen varnade i sitt remissyttrande till den nya lagen för en ”cementerad obalans” som kunde leda till att högkvalificerade nyanlända tog vilket jobb som helst, och då inte själva tog det jobb de var utbildade för.

Och på så sätt trängde undan lågkvalificerade jobb för den som är mer lämpad för det.

Ingen har uppfyllt jobbkravet för att få stanna permanent

Politik

I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från augusti i år finns en jämförelse mellan nyanlända som deltar i etableringsuppdraget och som har ett tillfälligt uppehållstillstånd, och de som sedan tidigare fått ett permanent uppehållstillstånd.

Av dem med tillfälligt uppehållstillstånd har nio procent ett arbete. Av dem med permanent uppehållstillstånd har fyra procent arbete.

Arbetsförmedlingen skriver: ”Tillfälliga uppehållstillstånd medför ökad stress för deltagarna som ofta har ett kortsiktigt fokus på anställningar som inte leder till en fast förankring på arbetsmarknaden.

Det är därmed svårare att motivera dem till en långsiktig etableringsplan.”

– Det vi fått höra från våra medarbetare sedan årets början är att de med tidsbegränsade uppehållstillstånd har mer bråttom att komma ut i arbete än vad de med permanenta har haft. Men vi kan inte se det så konkret som att ”nu var det ännu en läkare som tog ett städjobb”. Det innebär inte att det inte förekommer men vi vet inte än, säger Roy Melchert, som är chef för integration och etablering på myndigheten.

– Vi vill tillbaka till permanenta uppehållstillstånd. För då har man möjlighet att fort- eller utbilda sig för att kunna vara konkurrenskraftig på svensk arbetsmarknad, säger Mattias Schulstad utredare på LO.