De tre, numera före detta anställda, på en av Systembolagets butiker i Stockholm träffade nyligen en förlikning med arbetsgivaren.

Som Arbetet tidigare skrivit handlar konflikten om att de tre varit anställda på mellan 55 och 70 procent, och uppgett för arbetsgivaren att de vill jobba mer. Samtidigt har bolaget anställt vikarier på deltid.

Ett brott mot företrädesrätten i lagen om anställningsskydd, ansåg de tre som via sitt fackförbund, den syndikalistiska driftsektionen vid Systembolaget, stämde bolaget till Arbetsdomstolen.

I och med förlikningen, vars innehåll är sekretessbelagt, slutade alla tre. Samtliga hade fackliga uppdrag, de satt i klubbstyrelsen och en av dem var skyddsombud.

– Alla har slutat och alla är nöjda, säger en av de före detta anställda, Emil Boss som också är poet.

Hur känns det att frågan inte reds ut?
– Vi är ju nöjda med överenskommelsen men rent generellt borde man se över hur företrädesrätten missbrukas på Systembolaget. Las kan ganska enkelt sättas ur spel i praktiken. Jag hoppas att Unionen vaknar till liv och inser att avtalet är för svagt och villkoren för dåliga.

Emil Boss har arbetat på Systembolaget i 15 år.

– Vi är all tre väldigt stolta över att ha jobbat med det alkoholpolitiska uppdraget, och det har varit roligt med kolleger och kunder. Men det har varit en ganska hårresande utveckling de senaste åren, med en allt mer auktoritär företagskultur, säger Emil Boss.

Tre fackliga framgångar Emil Boss är stolt över

• Att vi fick bort de skumma städfirmorna som städade på Systembolag över hela landet. Systembolaget anställde sedan egna städare.

• Att vi påverkat och skärpt de etiska riktlinjerna, så att man numera värnar fackliga rättigheter i leverantörsledet.

• Att vi fick igenom att anställa två heltidsanställda ordningsvakter som sex dagar i veckan vaktar kassalinjen, eftersom vi ofta utsattes för hot och även misshandel.