På söndag avgörs det vilka som ska styra Svenska kyrkan de närmaste fyra åren.

Valet har beskrivits som ett ödesval, både när det gäller valutgången och valdeltagandet, och ses av många som en strid mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Men i valet beslutas också vilka som blir arbetsgivare för de omkring 20 000 personer som är anställda inom Svenska kyrkan.

De företräds bland annat av Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) som bland annat organiserar präster inom Svenska kyrkan och har cirka 5 000 medlemmar.

Just nu pågår en infekterad konflikt mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och KyrkA.

Man har sedan i januari förhandlat om ett nytt kollektivavtal utan att komma till en lösning och frågan ligger hos medlare.

…blir väldigt förvånad när vi får ett bud från arbetsgivaren, som har en styrelse som leds av en socialdemokrat, där arbetsmiljön blir kraftigt försämrad

Vibeke Hammarström, kanslichef KyrkA

Med det i bagaget menar KyrkAs kanslichef Vibeke Hammarström att Socialdemokraterna ”talar med kluven tunga” när de talar om arbetsmiljö i sin valkommunikation.

– Jag är själv före detta aktiv socialdemokrat och jag blir väldigt förvånad när vi får ett bud från arbetsgivaren, som har en styrelse som leds av en socialdemokrat, där arbetsmiljön blir kraftigt försämrad. Och det upprör också våra medlemmar, säger hon.

Konflikten rör prästernas arbetstid och huruvida de ska gå över till årsarbetstid eller ej, något Vibeke Hammarström menar skulle leda till en ohållbar arbetsmiljö.

– Med den prästbrist som finns kommer det att innebära att prästerna skulle jobba sjudagarsvecka under veckor, kanske månader, säger hon.

Trots kritiken mot Socialdemokraterna tar förbundet inte ställning i frågan om vilket parti medlemmarna borde rösta på i valet.

Hon ser dock arbetsmiljön som den viktigaste valfrågan.

– Det är den nog om man vill fortsätta finnas till som kyrka. Kommer kyrkan att kunna utvecklas och leva kvar om man gör prästerna sjuka? frågar hon sig.

Fackförbundet Vision, som organiserar ungefär 4 500 anställda inom Svenska kyrkan, har till skillnad från KyrkA redan tecknat sitt kollektivavtal.

De tar inte ställning i frågan om vilket parti medlemmarna borde rösta på.

Men Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef på förbundet, menar ändå att valet har stor betydelse för medlemmarna eftersom de som väljs i grund och botten är medlemmarnas arbetsgivare.

– De står för både arbetsgivaransvaret och makten att tillföra resurser på ett sätt som kan ha stor påverkan i våra medlemmars vardag, säger han.

Förbundet uppmanar därför sina medlemmar att rösta på söndag.

Det låga valdeltagandet – i förra valet röstade bara 12,8 procent av de röstberättigade – har lett till att legitimiteten ifrågasatts, bland annat av före detta ärkebiskopen K G Hammar som ansett att systemet kanske behöver göras om.

– Det är samma sak som många medlemsorganisationer brottas med. Där tror jag att kyrkan, precis som vi fackliga organisationer, har jobb att göra, säger Karl Lundberg.

”Ta ställning för öppenhet och solidaritet i kyrkovalet”

Debatt

Fackförbundet Kommunal, med ungefär 6 000 medlemmar som arbetar inom kyrkan, är det förbund som tagit tydligast ställning i valet.

De vill få medlemmarna att rösta på Socialdemokraterna och ringer just nu runt till sina omkring 23 000 förtroendevalda, enligt ordföranden Tobias Baudin.

Varför ska Kommunal tycka till om vem som bestämmer i kyrkan?
– Det första skälet är samma som varför vi engagerar oss i val till kommuner och landsting. Man ska rösta fram dem som är arbetsgivare åt medlemmarna i Kommunal. Det andra skälet är vilken kyrka vi vill se. Vi vill ha en öppen kyrka för alla, det vill inte de som ställer människa mot människa.