Svenska kyrkans betydelse kan inte överskattas. Med över sex miljoner medlemmar erbjuder kyrkan en plats för människor i några av livets viktigaste stunder.

Men också i vardagen spelar kyrkan en viktig roll med allt från öppen förskola för barnen till bouleträffar för äldre besökare.

En förutsättning för all denna fantastiska verksamhet är att de som jobbar inom kyrkan har goda arbetsvillkor. Vill vi att kyrkan som arbetsgivare värnar arbetsrätten, starka kollektivavtal och alla människors lika värde duger det inte att stå vid sidan och titta på.

Då måste vi enagagera oss för en demokratisk folkkyrka där såväl besökare som anställda känner sig välkomna.

Nu har medlemmarna i Svenska kyrkan tillsammans möjlighet att vara med och bestämma hur verksamheten ska styras de kommande fyra åren. I årets valrörelse är vi tydliga med våra prioriteringar.

Vi vill se en kyrka som är öppen och inkluderande och som ständigt jobbar för att vara en bättre arbetsgivare

Lena Rådström Baastad och Tobias Baudin

Vi vill se en kyrka som är öppen och inkluderande och som ständigt jobbar för att vara en bättre arbetsgivare.

En stor del av den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver vore omöjlig utan alla de kyrkvaktmästare, barnskötare och lokalvårdare som jobbar inom kyrkan.

Kommunal organiserar cirka 6 000 medlemmar i kyrkan. De har rätt till en god arbetsmiljö, schyssta löner, heltidsanställningar och kompetensutveckling.

Men då krävs arbetsgivare som sätter fackliga frågor i första rummet.

Socialdemokraterna och Kommunal arbetar tillsammans för att sätta arbetsvillkor och arbetsmiljö i fokus. Det har gett resultat och i Socialdemokraternas valplattform finns de punkter med som medlemmarna i Kommunal lyfter som utmaningar för Svenska kyrkan som arbetsgivare.

Svenska kyrkan är en central del i det svenska civilsamhället och en grundbult i vår demokrati.

Oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är du välkommen att delta i svenska kyrkans aktiviteter

Lena Rådström Baastad och Tobias Baudin

Oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är du välkommen att delta i svenska kyrkans aktiviteter.

Vi värnar en kyrka som är kostnadsfri, där människor av samma kön tillåts gifta sig och där motstånd mot kvinnliga präster aldrig får accepteras.

När konservativa och främlingsfientliga krafter knackar på kyrkans dörr ska vi vara de första att säga ifrån. Förlegade värderingar och rasism hör inte hemma i en modern folkkyrka.

Nu har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta för öppenhet och solidaritet. Kryssa en socialdemokrat i valet den 17 september!