Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I dag, 12 september, genomför CGT, demonstrationer runt om i Frankrike. Totalt är tusentals manifestationer inplanerade över hela landet.

Samtidigt strejkas det på flera håll, bland annat i Strasbourg där bara varannan spårvagn rullar.

På eftermiddagen utgår ett stort demonstrationståg från Place de la Bastille i Paris. Protesterna gäller president Emmanuel Macrons ändringar av arbetsrätten.

Den nuvarande lagen omfattar över 3 000 sidor och reglerar arbetstagares rättigheter.

Förändringarna, som var ett av Macrons främsta vallöften, går bland annat ut på att utöka möjligheten till projektanställningar, begränsa utbetalningarna av avgångsvederlag samt att tillåta arbetsgivare att förhandla arbetsvillkor lokalt i stället för genom centrala avtal.

Med förändringarna hoppas Macron få ned arbetslösheten som ligger runt 10 procent.

De övriga stora centralorganisationerna, FO och CFDT, har meddelat att de inte deltar i dagens strejk.

– Men det är klart att de kanske skärper tonen om de märker att CGT genomför en framgångsrik strejk idag, säger Tomas Lindbom, författare och expert på fransk politik.

Han är på plats i Paris och berättar för Arbetet Global att han ska ut och se på demonstrationerna idag.

CGT har drygt 700 000 medlemmar som är verksamma inom hamnindustrin, järnvägen, transportsektorn och tillverkningsindustrin.

– De fackliga organisationerna har stor makt inom flera offentliga sektorer. Kan man plocka ut tillräckligt många i strejk kan man också påverka infrastrukturen och på så sätt är det ett sårbart land, säger Tomas Lindbom.

Den franska regeringen har fått mandat från nationalförsamlingen att genomföra arbetsmarknadsreformen utan omröstning.

Detta ska ske vid ett regeringssammanträde i slutet av månaden.

Vänsterrörelsen Det okuvade Frankrike med Jean-Luc Mélenchon i spetsen planerar också för en stor demonstration i Paris 23 september.

– Det har alltid funnits en revolutionär tradition i Frankrike där man använder sig av gatan för att visa sitt missnöje. Och det finns en oerhörd rädsla bland makten för de här demonstrationerna. Men i framtiden tror jag att det blir allt svårare för facken att spela på den här maktfaktorn, fortsätter Tomas Lindbom.

På vilket sätt då?
– Precis som i Sverige blir Frankrike ett samhälle med fler småföretag och ökad globalisering och då minskar den kollektiva styrkan. Om Macron har lyckats med något så är det att samtala med facken, menar Tomas Lindbom.

Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap vid Sieps, håller däremot inte med.

– Dialogen med Macron verkar inte ha gått så bra. Som jag förstår det så är man kritisk mot den iver och hastighet som Macron vill gå fram med förändringarna och det gör också att man lätt hamnar i konfrontation. Det är dubbelt, å ena sidan vill han ha dialog, å andra sidan vill han få det här hastigt gjort, säger han.