Larmen ger ifrån sig en ljudlig signal och ska användas om hjälp från vakter eller annan personal behöver påkallas, skriver Dagens Nyheter.

Otrygghet inklusive hot och våld mot sjukhuspersonalen beskrivs som ett stort problem.

Det handlar delvis om kopplingar till kriminalitet, exempelvis när upprörda anhöriga till personer som skottskadats tagit sig till akuten.

Men det är inte kriminella som är det stora problemet, enligt Anna Jansson, funktionsområdeschef på akutmottagningen:

– Det reella hotet mot min personals säkerhet har inte varit stora grupperingar anhöriga utan patienter som är förvirrade och upplever verkligheten skevt, eller är påverkade av narkotika eller alkohol, säger hon till tidningen.