2015 infördes ”bristande tillgänglighet” som diskrimineringsgrund för företag som riktar sig till allmänheten – men bara för företag med fler än tio anställda.

Det gjorde att den nya lagen blev tämligen tandlös.

Nu rättar den rödgröna regeringen till misstaget. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska alltid garanteras. Det är utmärkt, inte minst av ett skäl som ständigt hamnar i skymundan, att det skapar tillväxt.

Visst är tillgänglighet i sig ett grundläggande syfte. Men tillväxtpotentialen för hela samhället ska inte underskattas som den uppenbart gjorde när lagen infördes 2015.

Alliansregimen hade tagit fasta på den enskilda butik- och fastighetsägarnas kostnader i stället för att se till människors behov och tillväxtens möjligheter.

Visst kan det bli dyrt för enskilda företagare, men i den nya lagen ingår därför en skälighetsprövning.

Lagens mening är att förbättra på längre sikt och att regeringen vill ändra lagen vittnar om en klarsyn som öppnar för såväl delaktighet som ökad ekonomisk tillväxt.