Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Efter 73 år har ILO moderniserat sin skrivning om hur länder ska skydda arbetsliv och sysselsättning vid krig, konflikter och naturkatastrofer.

Rekommendationen Decent work for peace and resilience innebär bland annat att ILO:s 187 medlemsländer ska  bekämpa korruption, verka för ett jämlikt samhälle utan diskriminering av minoriteter och sluta exploatera områden med gynnsamma naturresurser.

För att nå bland annat ovan nämnda mål har ILO satt upp ett dussintal punkter på hur medlemsländerna bör agera.

Bland dessa nämns tillämpning av genusperspektiv i alla krisförebyggande åtgärder, främjandet av social dialog och kollektiva förhandlingar liksom säkerställa aktivt deltagande av arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer i planering, genomförande och övervakning av åtgärder.

Oscar Ernerot, ombudsman på LO, satt i kommittén som förhandlade fram den moderniserade rekommendationen i somras. Idag, 28 augusti, pratar han om utmaningarna på ett seminarium som LO, TCO, Saco och Union to Union, anordnar.

– Med den nya rekommendationen tar ILO ansvar för det förebyggande arbetet. Den är komplex och täcker väldigt många delar och vi måste arbeta hårt för att medlemsländerna nu implementerar detta, säger Oscar Ernerot.

Oscar Ernerot innan avfärd till Genève och ILO- konferensen.

Enligt ILO finns det 150 miljoner arbetskraftsmigranter i världen. Vid sommarens årliga arbetskonferens, ILC, i Genève diskuterades, hur dessa ska komma i arbete under rättvisa förhållanden.

– Det var en väldigt intensiv debatt om just detta, med ibland infekterade diskussioner. Till exempel menar Jordanien att flyktingar får komma till landet, men att de inte ska ha samma arbetsvillkor eftersom de då antas stanna kvar längre än nödvändigt, berättar Oscar Ernerot.

Till slut fick ändå kommittén med ansvar för just migranter och flyktingar igenom att deras arbetsvillkor ska vara desamma oavsett var i världen de befinner sig. Bland annat ska de ha rätt att bilda fackföreningar.

Malin Sjunnebo, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Malin Sjunnebo, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR, är också med vid dagens seminarium i Stockholm. Hon var med på ILO-konferensen i somras för första gången, då som företrädare för Saco.

– Mycket av det som vi tar som självklart i arbetslivet är en utopi i andra länder. Därför är det viktigt att vi som är ett välutvecklat land i dessa sammanhang fortsätter driva på arbetet inom ILO. Det handlar hela tiden om att nå ett steg längre, säger hon.

Oscar Ernerot på LO konstaterar:

– Väpnade konflikter går att undvika genom jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden. Och naturkatastrofer ska aldrig vara ett argument för att försämra arbetslivet.