I morse avgick moderatledaren Anna Kinberg Batra efter de senaste dagarnas mediestorm. Efter vikande opinionssiffror vände sig stora delar av hennes eget parti mot henne och krävde hennes avgång.

Att en chef får sina medarbetare mot sig är inte ovanligt också på den vanliga arbetsmarknaden, enligt Sara Kullgren, chefsjurist på fackförbundet Ledarna.

– Många gånger handlar det om att medarbetarna är missnöjda med ledningen eftersom de inte gillar besluten som tas, och då är det jätteviktigt att chefens chef ger stöd så att man kan urskilja vad missnöjesyttringarna grundar sig i och inte skylla på chefen. Många gånger hjälper det inte att man byter chef, säger Sara Kullgren.

Martin Klepke: Lärdom av Kinberg Batras fall – öppna inte för antidemokrater

Ledare

Enbart tappat förtroende, varken från medarbetare eller ledning, är dock inte saklig grund för uppsägning.

– Det måste till något mer för att arbetsgivare ska kunna avsluta en anställning. Sen är det ofta svårt att kunna verka som chef om man saknar förtroende.

När en chef kontaktar Ledarna försöker Sara Kullgren och hennes kollegor ofta ge verktyg till chefen för att prata med den chef som är ett snäpp högre upp.

– Oftast är det bästa att lösa det så nära som möjligt. Men det kan också handla om att göra en utredning om kränkande särbehandling. Även chefer blir ju mobbade. Vi kan också begära en förhandling hos arbetsgivaren.

Kan det bli tal om skadestånd för den chef som tvingas bort för att medarbetarna inte gillar den?
– Ja, det är som vilken saklig prövning som helst. Om arbetsgivaren motiverar uppsägningen med att personalen inte gillar chefen är det skäl för skadestånd, säger Sara Kullgren.

Anna Kinberg Batra avgår som Moderaternas partiledare

Politik

Hon menar också att det är viktigt att försöka ha dialog med medarbetarna och hitta lösningar så tidigt som möjligt i stället för att driva frågan genom media.

– Många av våra chefer blir uthängda i media. Man tycker att man kan namnge chefen fast man egentligen inte alls är klar över vad som hänt.

Hur förbättrar man relationen med sina anställda som chef?
– Jag tror mycket på dialog och kommunikation, men också tydlighet så att det inte eskalerar och blir för stort. Sedan är det också chefens chef som ibland måste sätta ner foten. Man tycker ofta att chefen borde tåla lite mer, men chefen är också en människa, säger Sara Kullgren.

Följ Arbetet på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra artiklar.