Den största delen av avtalsrörelsen avslutades i våras, men det finns fortfarande områden på arbetsmarknaden där parterna inte har kommit överens. Ett av dem rör de personliga assistenterna där avtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna löpte ut den 30 juni.

Sedan dess har parterna, utan framgång förhandlat och nu varslar Kommunal om konflikt. Den 8 september blir det stopp för nyanställningar och inhyrning av personal hos alla privata assistansföretag om inte parterna kommer överens.

Enligt Kommunal är orsaken att Vårdföretagarna inte vill följa märket, alltså 6,5 procent på tre år, när de nya löneökningarna ska sättas. Det skulle ge de personliga assistenterna en sämre löneökning än andra på arbetsmarknaden.

– Medlemmar i Kommunal ska ha samma löneökningar som parterna är överens om att alla ska få. Det gäller självklart också för det viktiga arbete personliga assistenter gör, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande.

”Kommunal har krävt löneökningar minst i nivå med normen på den övriga arbetsmarknaden, det så kallade märket. Det betyder 535 kronor i månaden. Medan Vårdföretagarna har stannat på 249 kronor, dessutom bara i ett sex månaders avtal.” skriver Kommunal i sitt pressmeddelande.

I måndags berättade Arbetet om att Vårdföretagarna vill ha ett kortare avtal på sex månader i väntan på att regeringen släpper sin budget och det står klart hur mycket assistansersättningen räknas upp.

I ett pressmeddelande på Vårdföretagarnas hemsida svarar de på Kommunals varsel.

– Branschens företag vill höja lönerna för medarbetarna i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Men för att kunna göra det måste regeringen och finansminister Magdalena Andersson höja assistansersättningen i motsvarande grad, vilket de inte gjort, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Hon menar att löneökningar som är högre än ökningen av assistansersättningen riskerar många assistansföretags existens.

– Det här riskerar att leda till att seriösa och välskötta företag tvingas bort från den svenska modellen och kollektivavtal. Det vore olyckligt och det tror vi inte att en socialdemokratisk regering önskar, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Räcker assistansersättningen till märket?

Nyligen aviserades att den så kallade assistansersättningen, alltså den ersättning vårdföretagen får från staten ska höjas med 4,37 kronor nästa år.

Vårdföretagen menar att pengarna inte räcker till löneökningen eftersom ökningen bara är 4,05 procent under de kommande tre åren samtidigt som löneökningen enligt märket är fastslaget till 6,5 procent för samma period.

Kommunal räknar däremot i kronor och ören i stället för procent. De menar att märket bara skulle innebära en ökning på 3,11 kronor i timmen, alltså mindre än ökningen på 4,05 kronor som assistansersättningen höjs.

Vårdföretagarna kontrar å sin sida med att det inte bara är lönen som ska räknas med utan också saker som arbetsgivaravgift och handledning. Därför anser de att en ökning av assistansersättningen motsvarande märket i procent behövs.

Källa: Kommunal / Vårdföretagarna