Att det är en hälsorisk att sitta för mycket still på jobbet är väl känt. Men det är inte heller bra att röra sig för mycket.

En ny dansk studie visar att män som står eller går minst sex timmar om dagen på jobbet löper 30 procent större risk än andra att opereras för ljumskbråck.

I studien har förekomsten av ljumskbråck hos nästan 18 000 danska män i olika yrken undersökts. Resultatet visar att de män som är på stående fot mer än sex timmar om dagen löper större risk att drabbas av ljumskbråck som kräver operation än andra, oavsett vilket yrke de har.

Dessa män opereras också för åkomman sex till sju år tidigare än män med mindre aktiva jobb.

Det går dock att förebygga problemen, och på så sätt minska antalet operationer, enligt arbetsmedicinska forskaren Marie Vestergaard Vad, som står bakom studien.

– Vår undersökning pekar på att män som står och går minst sex timmar om dagen på arbetet kan minska sin risk för ljumskbråcksoperation med 30 procent om de kan komma ner till mindre än fyra timmars stående och gående om dagen, säger hon till det danska Magasinet Arbejdsmiljø, som rapporterar om studien.