ÖVERVAKNING. På Akzo Nobel i Malmö infördes för några år sedan slumpvisa drogtester.  Sedan tidigare gjordes tester vid bland annat misstanke om påverkan. Det var facket med på, men klubben ville inte ha slumpmässiga test.

– Var går gränsen för vad ett privat företag får göra? Det är knappt polisen får topsa folk i munnen, men helt plötsligt ska ett företag få göra det, säger klubbordföranden Philip Maughan.

Nu har klubben bristande insyn eftersom man aldrig gjorde någon överenskommelse.

Philip Maughan är frustrerad över att det inte är tydligt vad det kan få för följder om någon vägrar delta.

Facken kräver lag för integriteten

Arbetsrätt

En anställd riskerade uppsägning efter att han nekat företaget tillgång till sina provresultat, men Philip Maughan säger att det aldrig prövades eftersom mannen hann gå i pension.

Han poängterar att företaget sedan länge arbetar bra vid misstanke om missbruk och att man självklart inte ska vara drogpåverkad på jobbet.

– Men det är sättet de gör det på. Det är nån form av gruppbestraffning, att alla råkar ut för samma sak även om de inte gjort något. Det tycker vi faktiskt är integritetskränkande.

Detta gäller om chefen vill övervaka dig

Arbetsrätt

Anne-Cathrine Hartmann, kommunikationschef på Akzo Nobel, betonar att företaget har ett omfattande arbete för drogfrihet. De slumpmässiga testerna är en del av ett paket där det ingår bland annat rehabiliteringsinsatser vid behov.

– Vi gör det av säkerhetsskäl, för att vi månar om de anställda. Inom kemiindustri är det inte många som ifrågasätter att man ska ha säkerhet och drogfrihet.

Hon konstaterar att testerna är en del av en grundläggande princip och säger att om man inte ställer upp på den ska man kanske fundera på om man är på rätt arbetsplats.