Ett chip under huden för att ta sig in och ut från jobbet. Men också för att köpa snacks i lunchrummet och att logga in på datorn. Det erbjuds anställda på ett företag i Wisconsin.

Exemplet är extremt och i det här fallet är det frivilligt för de anställda om de vill ha chipet eller inte. Men det säger något om den snabba utvecklingen i hur anställda kan övervakas av arbetsgivaren. Alla arbetsmoment kan i dag kontrolleras, från hur snabbt lagerarbetaren plockar varor till hur många samtal callcentermedarbetaren hinner ringa.

Möjligheten till kontroll och övervakning av de anställda utnyttjas i allt större utsträckning på olika företag. På fem år har antalet drogtester i arbetslivet dubblerats, något som Arbetet uppmärksammar i veckan. Även antalet utdrag ur brottsregistret har ökat kraftigt.

Facken kräver lag för integriteten

Arbetsrätt

Och ifråga om integritet väger den anställdas rättigheter lätt. Den som överväger att säga nej till ett alkohol- eller drogtest gör det med risk för uppsägning.

Flera statliga utredningar har under både socialdemokratiskt och borgerligt ledda regeringar uppmanat till skärpt lagstiftning för att skydda anställdas integritet. Men utredningarna tycks ha hamnat i malpåse och inga lagförslag läggs fram.

Det lämnar facket och förtroendevalda i en svår situation. Eftersom rättsläget är så pass oklart är det svårt att rekommendera medlemmen att ta strid för sin sak.

Nu senast lade en statlig kommitté fram ett förslag som inte skulle ge ny lagstiftning – men däremot att Arbetsmiljöverket ska stötta arbetet med branschvisa uppförandekoder. Det är dock ytterst tveksamt vilka förbättringar det skulle leda till för en enskild anställd.

Som Sacos Göran Arrius säger till Arbetet, behövs det lagstiftning som en stomme att utgå ifrån: ”Det vi märker är att arbetsgivarna är ganska lite intresserade av att teckna kollektivavtal om det här, för som det är nu är det fritt fram kan man säga.”

Det finns alltså starka skäl att damma av de tidigare utredningarna och skärpa lagstiftningen.

I dag väger anställdas integritet allt för lätt. Inte minst med den tekniska utvecklingen har frågan om övervakning en brännande aktualitet.