Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En talesperson för Indiens försvarsmakt säger på onsdagen att kinesiska trupper har kastat sten på indiska soldater i närheten av Pangongsjön i Ladakh, som är ett stort turistmål.

Kinesiska soldater har enligt talespersonen försökt ta sig in på indiskt territorium två gånger men stoppats.

Enligt lokal polis är sammandrabbningar relativt vanliga vid gränsen.

En poliskälla säger till nyhetsbyrån AFP att den här sammandrabbningen var lite allvarligare än normalt, men att inga vapen användes.

I två månader har det rått dödläge vid ett annat gränsavsnitt längre österut, i Doklam öster om Nepal som av kineserna kallas Donglang. Där hävdar Indien att Kina bygger en väg på bhutanesisk mark.

Indien ser vägarbetet som ett hot mot den egna säkerheten eftersom det är vid en viktig transportkorridor till de nordöstra delstaterna. Bhutan är lierat med Indien och har inga egna diplomatiska relationer med Kina, utan sköter dem via New Delhi.

Kina gör också anspråk på området och anser att man har rätt att bygga på egen mark. Kina vägrar diskutera frågan om inte Indien först drar tillbaka sina trupper.