Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Strejken, som utlystes den 15 juni, ser ännu inget slut. Efter misslyckade regionala förhandlingar har fler än 10 000 lärare nu intagit gatorna i huvudstaden Lima för att försöka pressa på presidenten Pedro Pablo Kuczynski och hans regering, skriver bland annat tidningen El Comercio.

Regeringen har lovat att höja lärarnas lägsta löner till 5000 kronor men flera regionala fackföreningar kräver minst det dubbla för att gå tillbaka till jobbet.

Strejken är problematisk, skriver tidningen La Republica, då elever på många håll inte haft lektioner på närmare två månader. Elever i sista året på gymnasiet riskerar att inte få tillgodoräkna sig skolåret och därmed kunna läsa vidare på universitet.