Uppdatering: Fler sopgubbar säger upp sig

 

– Vi står utanför kontoret nu och ska lämna våra våra uppsägningar, säger Peter Börjesson. Det är samtliga som säger upp sig. Det finns några som inte är med på strejken som fortsätter jobba men vi är nog en 50 stycken som säger upp sig,

– Skulle arbetsgivaren tvärvända och säga att ni får det ni alltid haft och slipper böter, då stannar vi.

– Det är som Löfven säger: I Sverige ska vi inte sänka löner.

Enligt ett pressmeddelande från Reno Norden har sopgubbarna erbjudits att behålla dagens lönenivåer mot att de ökar sin arbetstid från i snitt 29,5 timmar per vecka till 34,5 timmar. De strejkande har dock tackat nej till detta, enligt företaget.

Transportarbetarförbundet är formellt sett inte part i den här konflikten, men Joakim Guttman, central ombudsman, påpekar att vid uppsägning gäller en månads uppsägningstid.

– Vi upprepar vårt mantra, säger han: Vi uppmanar gubbarna att återgå till arbetet och vi hoppas att Reno Norden kan sträcka ut en hand och komma dem till mötes.

Om Reno Nordens erbjudande säger han:

– Personligen ställer jag mig frågan: Om jag redan jobbar heltid – hur kan jag då gå in och jobba mer?

Vad sopgubbarna ska göra efter uppsägningen, om de ska söka jobb i andra företag, är oklart.

– Det är väldigt ovisst i det här läget, säger Peter Börjesson till TV4. Man är rätt trött på det här, så det känns ganska skönt.

Den vilda strejken började för en vecka sedan och utlöstes av dels att arbetsgivaren ville göra en nyckelinventering, där sopgubbarna skulle bli tvungna att dela med sig av kunskapen om vilka nycklar som går vart, dels ett byte av lönesystem som skulle innebära hårdare arbete för lägre lön.

Peter Börjesson tror det finns en risk att protesterna sprider sig över landet, säger han till TV4. Han påpekar att även Reno Nordens anställda i Malmö har orimligt långa pass, 10-12 timmar varje dag.

I övermorgon, fredag, skulle strejken tas upp i Arbetsdomstolen. Arbetsgivarsidan har begärt dels att strejken ska förklaras otillåten, dels ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om att de strejkande ska återgå i arbete samt slutligen att de ska betala 5 000 kronor vardera i skadestånd.