Sopbolaget RenoNorden stämmer med hjälp av arbetsgivarorganisationen Biltrafikens Arbetsgivareförbund ett 50-tal strejkande sophämtare. Man vill att AD förklarar strejken otillåten.

Och att domstolen fattar ett så kallat interimistiskt beslut, ett beslut som får gälla omedelbart fram tills dess att ett slutgiltigt beslut fattas, om att de ska gå tillbaka till arbetet.

Sopstrejken i Stockholm

Sophämtare fortsätter vild strejk

Nyheter

Samt att var och en av sophämtarna ska betala ett skadestånd på 5 000 kronor vardera för att ha brutit mot medbestämmandelagen.

Det är något högre än normen för liknande brott, men enligt arbetsgivarna, innebär strejken störningar för tredje man, det vill säga stockholmarna.

Och arbetsgivarna anser också att strejken inte enbart är en protest, utan även ett sätta att utöva påtryckning, och därför yrkan man på högre skadestånd.