Det är 50 sophämtare som arbetsgivaren Reno Norden stämt i Arbetsdomstolen (AD). Beslutet på fredag är ett så kallat interimistiskt beslut, som gäller tills vidare.

Joakim Guttman förtydligar att Transport inte är part i det här målet. Förbundet anser att fredsplikt råder och står inte bakom strejken.

Sopstrejken i Stockholm

Så mycket kan strejkande sophämtare få böta

Nyheter

Och om domstolens beslut blir att strejken är olaglig?

– Då kommer jag att uppmana våra medlemmar att återgå i tjänst, påpeka att de har arbetsplikt. Men jag vill också uppmana Reno Norden att sätta sig ner med sina anställda och lösa detta tillsammans. Det handlar om en av Europas vackraste städer, och fullt med turister, det måste gå att lösa det här utan en massa sopberg mitt i sommaren.

Om strejken är olaglig, kan de anställda avskedas då?

– Om de inte återgår trots en dom, då kan det finnas en risk att arbetsgivaren avskedar dem. Och DÅ blir Transport en part i det hela, då kommer vi att se till att eventuella avsked går rätt till och följer lagen.