Den nazistiska närvaron i Visby kändes svidande kall när organisationen JAG på torsdagskvällen övergav sitt tält i Almedalen.

JAG är en organisation för människor med intellektuella funktionsnedsättningar, ofta i kombination med fysiska funktionsnedsättningar.

Organisationen JAG tar ner sina affischer och överger sitt tält. I stället lämnar de kvar en utställning om nazisters systematiska utrotning av människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Den direkta anledningen till att JAG lämnar Gotland är att den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen från och med i morgon har tilldelats utrymme precis intill tältet för att därifrån kunna sprida sin nazistpropaganda.

Här, bara några steg bort, kommer alltså personer att finnas som bär den ideologi som hyllade avrättningar av människor med funktionsnedsättningar och satte morden i system för att utrota dem alla. Och den gotländska polisens beslut att tilldela nazisterna kommunal mark blir plötsligt ett tydligt eko från 1930-talets tyska försvar av antidemokratiska krafter.

För som Lars Ohly från organisationen Funktionsrätt uttryckte det när JAG började packa: Demokrati kan inte vinnas om man tillåter grupper att agera som vill utrota människor som lever i denna demokrati.

Den gotländska polisens beslut är därför fullkomligt obegripligt. Och de som på behagfullt avstånd pratar om yttrandefrihet och om att ”vi måste kunna ta debatten med nazisterna” kan ju tänka på Jimi Karttunen.

Jimi Karttunen var 28 år när han i höstas gick förbi en nazistdemonstration av Nordiska Motståndsrörelsens systerorganisation Finska Motståndsrörelsen i Helsingfors.
Han började debattera och nazisternas svar blev att misshandla honom svårt. Några dagar senare avled han på sjukhus.

Det är lättare att ”ta debatten” med nazister från en tidningssida i Stockholm än att försöka få gehör för alla människors lika värde från granntältet i Almedalen.

JAG:s beslut att lämna Almedalen är förståeligt. I stället för debatter och diskussioner på den plätt de hyrt för att tala om allas lika värde lämnar de en utställning från Forum för levande historia, en utställning om ”T4”, kodordet för Tiergarten 4, namnet på den plats där planen för utrotningen av människor med intellektuella funktionsnedsättningar gjordes upp.

Att de ska komma tillbaka nästa år, utan nazister är ett måste. I annat fall har det sluttande plan bort från demokratin som vi nu befinner oss på under det år som kommer förvandlats till ett lodrät fall.