Svenskt Näringsliv har omprövat sin syn på Arbetsförmedlingen, rapporterar Sveriges Radio. Vd:n Carola Lemne säger att jobbmatchningen kan bli bättre genom att läggas ut på rekryterings- och bemanningsföretag. Därtill anser hon att Arbetsförmedlingens myndighetsutövning kan skötas av andra myndigheter. Ett exempel är utbetalning av ersättningar, som hon menar att exempelvis Försäkringskassan skulle kunna ta hand om.

”Slutsatsen blir att man skulle kunna lägga ner Arbetsförmedlingen helt och hållet och lägga ut uppdragen på andra aktörer. Vi tror att det både skulle bli bättre resultat och mycket billigare”, säger Carola Lemne till Sveriges Radio.

Som motiv för sin nya hållning nämner Svenskt Näringsliv det fortsatt låga förtroendet för Arbetsförmedlingen och pekar särskilt på förtroendet bland företagen.

Anseendet för svenska myndigheter sjunker

Nyheter

Mikael Sjöberg, generaldirektör för myndigheten, kallar det för en ”felbedömning”. Han säger till Sveriges Radio att Sverige tar emot rekordmånga nyanlända och tror inte att det är ”en så klok åtgärd” att göra stora förändringar i det läget.

LO reagerar också negativt på Svenskt Näringslivs utspel.

– Vi tycker inte att man ska lägga ned Arbetsförmedlingen och privatisera tjänsterna. Det skulle betyda många förlorade år och det skulle ta väldigt lång tid att rekrytera de som i stället skulle utföra uppdragen. Dessutom skulle det kunna slå mot mindre regioner där man inte hittade utövare. Ska till exempel Gotlandsbor bli hänvisade till Stockholm om ingen vill starta ett sådant företag, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Svenskt Näringsliv hävdar att de har omvärderat sin hållning efter att det har visat sig att myndigheten har ett lågt förtroende, har LO förtroende för Arbetsförmedlingen?
– Det finns verkligen en utvecklingspotential, samtidigt är det oerhört oroväckande att förtroendet är så lågt. Vi har flera förbund i LO som är besvikna på till exempel snabbspåren och det kan verkligen förbättras. Samtidigt är det bra med en samlad myndighet. Vi tror även att parterna bör ta ett större ansvar, och det har vi gjort bland annat genom arbetspraktik.

TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom säger att en nedläggning av Arbetsförmedlingen inte löser problemen på svensk arbetsmarknad.

– Däremot behöver Arbetsförmedlingen ses över, det fungerar inte bra som det är i dag, säger han.

Något han pekar på redan görs, genom den utredning som fått i uppdrag att se över arbetsmarknadspolitiken. Där ingår Arbetsförmedlingens roll, och nyligen fick allianspartierna och Sverigedemokraterna gehör för sitt riksdagskrav om att ge utredningen ytterligare uppdrag. Här ingår bland annat att se över om externa aktörer kan ta över delar av myndighetens verksamhet.