Svenska myndigheters anseende hos allmänheten sjunker, visar en undersökning från analysföretaget Nordic Brand.

– Det kan ses som början på en nedåtgående trend, att förtroendet för det som är etablerat i samhället sjunker, säger Robert Gelmanovski, vd för företaget, till Dagens Nyheter.

Drygt hälften av de myndigheter som ingår i undersökningen har lågt anseende. För Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan är det ”extremt dåligt”.

Resultatet bekräftas av Sifos anseendemätning där Arbetsförmedlingen ligger på bottenplats.

– Här har nog politiken bidragit till raset. Alliansen har talat om att lägga ner Arbetsförmedlingen och Socialdemokraterna om att funktionen varit för dålig, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar, till Svenska Dagbladet.

Högst anseende har myndigheter som arbetar med säkerhet, enligt Nordic Brands undersökning. Hit hör SOS Alarm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säpo.

I Sifo-undersökningen är Försvarsmakten och Kriminalvården de myndigheter som har ökat sitt anseende mest.