Arbetet berättade i går, måndag, om en ny rapport om de så kallade snabbspåren som ska få nyanlända med kompetens i bristyrken att snabbare komma i jobb.

I dag finns 14 snabbspår, där fack, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen hjälps åt med språkträning, validering, utbildning och praktik.

Men snabbspåren har, namnet till trots, ofta blivit segdragna. Arbetsförmedlingen har inte fått fram rätt deltagare och inte lika många som de lovat och som parterna förväntat sig.

Parterna vill att AF gör mer åt snabbspåren

Nyheter

På tisdagsmorgonen hölls ett seminarium i Almedalen där arbetsmarknadens parter mötte Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) för att diskutera framtiden för snabbspåren.

Och kritiken mot arbetsförmedlingen kvarstod, bland annat från Saco-ordföranden Göran Arrius.

– Vi ser ett problem med matchning. Man saknar specialistfunktioner på Arbetsförmedlingen som verkligen kan de här yrkena. Man har till exempel haft problem med att matcha ingenjörer, och de vet vi att det verkligen är ett bristyrke. De borde ha att väldigt snabbt snabbspår, sa han.

Paneldeltagarna fick svara med grönt eller rött om de förstod vad snabbspår innebar.

Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt näringsliv, menade att Arbetsförmedlingen inte lyckats utgå tillräckligt från de behov som finns av arbetskraft och kompetens. Han vill därför se konkurrens mot myndigheten.

– Jag tror att man borde släppa in andra aktörer än arbetsförmedlingen, nämnde han som en av de viktigaste åtgärderna för att få snabbspåren att fungera bättre.

Arbetsförmedlingens representant Roy Melchert som är enhetschef för integration och etablering, höll med om att det har funnits problem, bland annat med löften som myndigheten inte kunnat infria.

– Problemen är kända och vi jobbar hårt med dem. Men sen är det så att snabbspåren verkligen går framåt. Läget i höstas var verkligen inte bra. Men nu har vi över 4 000 deltagare och det är en hundraprocentig ökning, sa han på seminariet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menade också att snabbspåren på många sätt går bra även om hon också höll med om att matchningen inte fungerat ordentligt, bland annat när det gäller kockarna där Arbetsförmedlingen hittat väldigt få deltagare.

– Uppdraget hos Arbetsförmedlingen har väldigt länge varit att ge arbetssökande sysselsättning och dela ut ersättning. Då är kartläggningen av kompetensen inte så viktig. Men om det i stället handlar om att serva arbetsgivarna med kompetens, då ställs helt andra krav på kartläggningen, sa Ylva Johansson.