”De flesta har under det senaste halvåret besvärats av olika fysiska symtom som sätts i samband med arbetet som exempelvis sömnsvårigheter och minnesförluster.”

Ett exempel bland många från en av landets arbetsplatser för socialsekreterare, där Arbetsmiljöverket varit som en del i sitt nationella tillsynsprojekt.

– När vi har pratat med socialsekreterare om vad den höga arbetsbelastningen innebär är sömn ofta ett symptom de lyfter fram, säger Peter Burman, ansvarig på Arbetsmiljöverket för tillsynsprojektet.

Sömn & arbete

Kvinnors sömnbrist ökar mer än mäns

Arbetsmiljö

Med bara drygt ett år på nacken är föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö nya som verktyg i tillsynen. Men de har redan gett effekt i form av krav – både i den nationella tillsynen för socialsekreterare och skolor. På de arbetsplatserna finns yrkesgrupperna som har mest arbetsrelaterade sömnbesvär.

I tillsynen kan inspektörerna uppmana arbetsgivare att utreda orsakerna till arbetsrelaterade hälsobesvär och ta fram handlingsplaner. De mest tillämpade paragraferna i föreskriften handlar, enligt Peter Burman, om att arbetsgivarna ska anpassa resurserna till kraven i arbetet, klargöra uppgifter, ansvar och arbetssätt och ta fram åtgärder för att personal ska kunna hantera psykiskt påfrestande arbete.

Men än så länge märks det att föreskrifterna är relativt nya. Det är få skyddsombud som lutar sig mot dem i anmälningar till Arbetsmiljöverket.

– Men i takt med att de blir mer och mer kända så är jag övertygad om att de kommer att aktualiseras både för skyddsombud och arbetsgivare, säger Peter Burman.

Sömn & arbete

Malin satt fast i en ond cirkel av stress och sömnbrist

Arbetsmiljö

Sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt tycker att intentionen med de nya föreskrifterna är positiv, men menar att det är svårt att driva igenom verklig förändring.

– Det är väldigt svårt att inspektera på det psykosociala. Det är svårt att hitta gränsvärden för vad som är tillåtet och inte.

FOTNOT: Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) finns att ladda ner hos Arbetsmiljöverkets webbplats. Där finns också vägledningar till hur reglerna ska användas och tolkas.

Sömnproblem – När ska du söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har långvariga sömnbesvär som du inte kan komma tillrätta med på egen hand. Långvariga sömnbesvär är besvär som har pågått i mer än fyra veckor och som kommer minst varannan natt.

Det kan handla om att:

  • Du har svårt att somna, det vill säga det tar mer än 45 minuter.
  • Du vaknar en eller flera gånger på natten och har svårt att somna om.
  • Du vaknar för tidigt på morgnarna innan du är utsövd och utan att kunna somna om.

Källa: Vårdguiden