Undersökningen om bemanningen i äldrevården är en del av en större enkätundersökning som Kommunal gjort bland sina medlemmar.

Medlemmarna har fått frågan ”i vilken utsträckning upplever du att bemanningen är otillräcklig”. De svarande kunde välja på alternativen: ”varje dag”, ”någon gång per vecka”, ”mer sällan” eller ”aldrig”.

Totalt valde 61 procent av Kommunals medlemmar som är vårdbiträden och undersköterskor inom äldrevården att svara på frågan. 71 procent av undersköterskorna menade att bemanningen är otillräcklig minst någon gång per vecka. 38 procent svarade varje dag. Siffrorna var nästan lika höga för vårbiträderna. Här var siffrorna 69 respektive 36 procent.

– Jag blev överraskad. Det är väldigt många, säger Kerstin Mikaelsson från Kommunal som gjort undersökningen.

I en debattartikel i Aftonbladet kommenterar Kommunals ordförande Tobias Baudin siffrorna.

”Dessa besked från personalen inom verksamheten är ingen slump. Den långvariga underfinansieringen av äldreomsorgen har lett till för låg bemanning, för litet handlingsutrymme och tidsbrist.” skriver han.

Samtidigt kräver han en ”rejäl satsning på ökade resurser till äldreomsorgen.”