I en tid med ökad polarisering och växande segregation borde fler ha anledning att värdera utbildning som något helt avgörande för framtiden. En investering som lönar sig för individen och för samhället. Det är inte hållbart att stora grupper i dag saknar den utbildning och kompetens som behövs för att kunna ta ett jobb.

Speciellt när arbetslivet förändras i snabbare takt. Den tekniska utvecklingen kräver att fler löntagare får bättre förutsättningar tillgå nya kunskaper. Kunskaper som gör att de inte bortrationaliseras vid nästa lågkonjunktur. Att satsa på omställning och livslångt lärande är på så sätt både ekonomiskt och ideologiskt rätt. Sverige hade inte klarat 1990-talskrisen lika bra utan denna insikt. Det dåvarande kunskapslyftet skapade tillväxt genom humankapital och bidrog till att över 800 000 människor utbildades. Det var så man mötte dåtidens behov och det är så vi kan möta framtidens behov.

Därför är det oroväckande att högerpartier tillsammans med näringslivets lobbyorganisationer hellre vill se lägre löner och sämre arbetsvillkor. I stället för att investera i människor genom utbildning ska resurserna gå till att skapa en låglönemarknad för människor med kort utbildning. Det kan inte ABF gå med på.

Sverige ska inte bygga parallellsamhällen och skapa ett a- och ett b-lag på arbetsmarknaden. Lösningar som lägre löner bryter inte bara ner den svenska modellen, det skapar också en ny underklass. Att prioritera en låglönemarknad framför utbildning leder till att samhällets allra mest utsatta får mindre motståndskraft mot ekonomiska förändringar. Det är så man ökar grogrunden för rädsla och utanförskap.

ABF vill hellre se ett förstärkt kunskapslyft. Att regeringen fortsätter bygga ut vuxenutbildningen genom uppsökande och studiemotiverade verksamhet. Att den statliga studiefinansieringen stärks så att ingen avstår från kompetensutveckling på grund av sin privatekonomi. Ingen borde få sin framtid avgjord på grund av klassbakgrund.

Det livslånga lärandet får aldrig underskattas. Det handlar inte bara om att stärka arbetskraften utan också om att stärka demokratin. Ett bildat samhälle är ett bättre samhälle.

Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF