Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Du är nyvald som vice ordförande för Workability International. Hur ser du på uppdraget?

­– Det är fantastiskt roligt att få leda arbetet för att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb världen över. Det ger energi att se alla insatser som pågår i olika länder, men det finns också mycket att göra. Det här är en grupp som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. De har svårt att få jobb och när det blir nedskärningar får de sluta först.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Workability International?

– Det är en paraplyorganisation för företag, organisationer, myndigheter och andra verksamheter i hela världen som jobbar för att få ut fler funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Totalt finns fyra miljoner aktiva i organisationerna som vi samordnar.

Vad gör organisationen?

– En viktig uppgift är att lyfta fram positiva exempel på fungerande arbete från olika delar av världen så att vi kan lära av varandra och inte behöver uppfinna hjulet gång på gång. Sedan handlar det om påverkan på olika plan inom FN, EU och andra mellanstatliga organisationer. Vi ska vara med när beslut fattas och ständigt påminna om och lyfta fram de här frågorna.

Vilket är den största utmaningen för att få fler med funktionsnedsättning i arbete?

– Det kan låta banalt, men det handlar om fördomar, okunskap och attityder. Man ser inte att personer med funktionsnedsättning kan göra samma jobb som andra och att diagnosen till och med kan vara en tillgång. Många vågar inte ta steget att anställa någon som inte ser ut eller fungerar som andra.

Vad kan du göra för att förändra det?

– Lyfta fram positiva exempel och visa att det går bra. I Sverige har vi kommit väldigt mycket längre än i många andra länder, framför allt när det gäller mentala och kognitiva funktionsnedsättningar. Vi har ett ansvar att visa hur vi gör och att det fungerar. Vi ska också väldigt aktivt gå ut och fråga de stora internationella företagen vad de gör för att få in fler med funktionsnedsättning och erbjuda oss att hjälpa till om de inte arbetar med frågan.