– Vi kommer att ta kontakt med medlarna. De måste, vid nästa träff på onsdag, ha ett tempo i sina förhandlingar som gör att konflikten får ett slut, säger Ulrica Messing, som är styrelseordförande för Göteborgs Hamn AB.

– Vi tycker att medlingen tar för lång tid, att man träffas för sällan och att man inte prioriterar det tillräckligt högt från parterna sida.

Konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg har pågått i över ett år och handlar bland annat om fackligt inflytande, arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor.

Enligt Ulrica Messing funderar flera stora rederier nu på att helt sluta använda svenska hamnar.

– Nu måste vi få mycket, mycket intensivare träffar mellan parterna, säger hon.