LÄS OCKSÅ Vilka ska bo här nu?

På en udde i Nacka, med utsikt över inloppet till Stockholm, ligger omkring 80 röda små stugor. Sedan 1928 har de hyrts ut billigt, i första hand till arbetarkvinnor med låg inkomst som annars inte skulle ha råd att åka på semester.

– Men hyresintäkterna är små, samtidigt som behoven av upprustning är enorma. Det håller inte, vi har tvingats att stänga stuga efter stuga, säger Carina Paulsson, ombudsman vid LO-distriktet i Stockholm och ordförande i stiftelsens styrelse.

I många år har stiftelsen försökt klara underhållet av stugorna genom att sälja enstaka tomter. Hyresintäkter från några byggnader som hyrs ut kommersiellt har bidragit.

– Men pengarna räcker inte. Därför har vi beslutat att göra om stiftelsen till en avkastningsstiftelse, säger Carina Paulsson.

I klartext betyder det att en del av området, omkring 3 700 kvadratmeter, ska säljas till hösten. På längre sikt kommer hela området, totalt 84 000 kvadratmeter, att säljas. Pengarna ska placeras i värdepapper. Avkastningen från dem ska användas för stipendier.

– På så sätt kommer fler kvinnor att få glädje av stiftelsen än i dag. Ett stipendium är mer flexibelt. Du kan till exempel åka till fjällen på vintern eller hälsa på släkt i Norrland, säger Carina Paulsson.

Carina Paulsson är medveten om att det finns trogna hyresgäster som kommer att bli besvikna. Hon känner själv vemod över att de röda stugorna försvinner, men ser ingen annan utväg.

Ett besked från Skatteverket 2013 förvärrade stiftelsens läge. Enligt sina stadgar ska stiftelsen vända sig till ”behövande” kvinnor. Det hade stiftelsen tolkat som kvinnor med löner på den lägsta nivån i de kvinnodominerade LO-förbundens kollektivavtal.

Men Skatteverket satte gränsen ännu lägre: Vid en årsinkomst på 178 000 kronor om året för den som inte har barn, något mer för dem med barn.

– En del av dem som hade hyrt stugor fick inte fortsätta, de hade för hög inkomst, säger Carina Paulsson. Den låga inkomstgränsen gör samtidigt att vi måste hålla nere hyrorna för att kvinnorna ska ha råd – och vi får ännu svårare att rusta upp stugorna.

Måste ni följa Skatteverkets definition av ”behövande”?
– Vi kan tillåta högre inkomster, svarar Carina Paulsson. Personer som är socialt eller medicinskt behövande får ha högre inkomst, och av dem tar vi ut högre hyra. Men vi måste följa myndighetsbeslut, bland annat för att stiftelsen ska vara momsbefriad.

Stiftelsen har helt nyligen fått besked från kammarkollegiet om att den får bilda en avkastningsstiftelse. De som har tecknat hyreskontrakt sommaren 2017 får hyra sina stugor som vanligt, och ett antal stugor kommer troligen finnas för uthyrning även 2018.

Försäljningen av mark inleds hösten 2017 med ett område som redan är detaljplanerat, och därför går att sälja dyrt. Hur snabbt den fortsatta försäljningen kan gå vill Carina Paulsson inte säga.

Inte heller hur marken har värderats.

– Därför kan jag inte heller att säga hur många stipendier vi kan dela ut, eller hur stora de blir, säger Carina Paulsson.

Carina Paulsson tror att Anna Johansson-Visborg hade haft förståelse för styrelsens beslut.

– Tiderna förändras, det här beslutet var nödvändigt för att stiftelsen ska leva vidare. Jag tror att det kommer att bli jättebra. Men som förr blir det förstås inte.

Anna Johansson-Visborg

• Bryggeriarbeterskan Anna Johansson-Visborg, en av grundarna till den första fackföreningen för kvinnliga bryggeriarbetare, började bygga upp ett stugområde i Nacka på 1920-talet. Hon donerade senare området till en stiftelse med uppgift att hyra ut stugorna billigt ”åt behövande, företrädesvis kvinnor” som annars inte skulle ha råd med semester.

• Stiftelsen har på senare år fått hård kritik för att mark och stugor som varit avsedd för fattiga arbetarkvinnor har sålts ut eller upplåtits till kommersiella hyresgäster.

• LO-distriktet i Stockholm och Livsmedelsarbetareförbundet är huvudmän för Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs minne. Beslutet att bilda en avkastningsstiftelse, som beskrivs i artikeln, har fattats av en enig styrelse och godkänts av det förtroenderåd som kontrollerar styrelsen.