Hur ska man skydda sig mot extrem värme om man jobbar utomhus?

Drick mer än vanligt och ta pauser i skuggan. Är det extremt varmt, skjut på jobbet till kvällen eller till nästa dag.

Hur ska man stötta sina kollegor i värmen?

Var uppmärksam på varandra i arbetslaget. Illamående är ofta första tecknet på att någon blivit överhettad.

Varför blir vi alltid överraskade av varmt väder?

I Sverige är perioderna med extrem värme i regel korta. Men just därför är vi inte förberedda för dem. En värmebölja ställer till problem, precis som frost och snö är en fara i länder som saknar beredskap för vinterväder.

Vilka är särskilt känsliga för arbete i varmt väder?

Nästan alla som har någon sjukdom har svårare att reglera kroppsvärmen än friska personer. Vid vissa sjukdomar, som MS, kan man vara särskilt utsatt. Vad anställda orkar med måste bedömas individuellt. Hur sjuk man är betyder mycket mer än vilken diagnos man har.

Hur kan man som chef hjälpa sina anställda i värmen?

På arbetsplatser där arbetstakten är styrd bör man tillåta lägre arbetstakt vid värmeböljor, eller se till att de som arbetar i värmen får avlösning, anser Kalev Kuklane, forskare vid Lunds universitet.