Varför är arbetet i varmt väder farligt?

Arbete i stark värme är påfrestande för kroppen och mycket stark värme kan vara direkt hälsofarligt. Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten, försämrar koncentration, uppmärksamhet och omdöme, vilket också kan innebära risker för andra. 

Hur ska arbetsplatser hantera varmt väder?

Arbetsplatser och personalutrymmen ska ha ”lämplig temperatur”, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det innebär att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid. 

Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig. Vid ”värmeböljor” som håller sig runt 30 grader behövs därför sällan några permanenta åtgärder. 

Men om det är över 26 grader på jobbet under längre tid bör temperaturen ses över och behovet av åtgärder bedömas, enligt Arbetsmiljöverket. 

Vilka åtgärder kan man behöva göra?

Permanenta åtgärder vara installation av kylanordningar som luftkonditionering och solavskärmning. Det kan också hjälpa att stänga av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används. 

Exempel på tillfälliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidta är att erbjuda fler och längre raster, minska kraven på produktivitet och ge möjlighet till svalka i form av fläktar, skugga och vatten. 

Om det är varmt på mitt jobb året om då?

Reglerna om hur varmt det får vara på jobbet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”arbetsplatsens utformning”. 

Om arbete i stark värme eller hög luftfuktighet, exempelvis i vissa industrilokaler, på gjuterier och tvätterier, finns särskilda regler. Dessa regler kan också gälla för hårt kroppsarbete utomhus under mycket varma dagar, till exempel vägarbete. 

Vad ska jag göra om jag tycker att det är för varmt på mitt jobb?

Tycker du det är för varmt på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef och i andra hand till skyddsombudet. 

Du kan också göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, som även kan vara anonym. Myndigheten får då inte lämna ut några uppgifter om vem som har gjort en anmälan.