Arbete i stark värme är påfrestande för kroppen och mycket stark värme kan vara farligt.

Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten, försämrar koncentration, uppmärksamhet och omdöme, vilket också kan innebära risker för andra.

Arbetsplatser och personalutrymmen ska därför ha ”lämplig temperatur”, enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Det innebär att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid.

Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig eller ingen. Vid ”värmeböljor” runt 30 grader behövs därför sällan några permanenta åtgärder.

Men om det är över 26 grader på jobbet under längre tid bör temperaturen ses över och behovet av åtgärder bedömas, enligt Arbetsmiljöverket.

Permanenta åtgärder kan då vara installation av kyla eller solavskärmning. Det kan också hjälpa att stänga av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.

Exempel på tillfälliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidta är att erbjuda fler och längre raster, minska kraven på produktivitet och ge möjlighet till svalka i form av fläktar, skugga eller vatten.

Reglerna om hur varmt det får vara på jobbet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”arbetsplatsens utformning”.

Om arbete i stark värme eller hög luftfuktighet, exempelvis i vissa industrilokaler, på gjuterier och tvätterier, finns särskilda regler. Dessa regler kan också gälla för hårt kroppsarbete utomhus under mycket varma dagar, till exempel vägarbete.

Tycker du det är för varmt på din arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef och i andra hand till skyddsombudet.

Du kan också göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, och då är du skyddad av sekretess. Myndigheten får alltså inte lämna ut några uppgifter om vem som har gjort en anmälan.

Läs också:

Gräla inte med arbetskamraterna