LÄS OCKSÅ Enkät: ”Nu ramlar rollerna över mig”

Yvonne Lombard tystnar på scen. Hon har just sagt något om att relationer ska vara ”förgängliga” och tittar undrande på sin medspelare. ”Vad är det jag säger här?” frågar hon. ”Föränderliga”, svarar Meta Velander och ler varmt.

Lombard klappar henne på armen: ”Tack.” Sedan fortsätter de sin föreställning av Kristina Lugns Nattorienterarna på Kulturhuset Stadsteatern. I detta ögonblick blir det extra tydligt vilken trygghet dessa två skådespelare har – i sig själva, i varandra, och inte minst i all sin yrkeserfarenhet. De är båda i nittioårsåldern.

Lombard och Velander är två av en lång rad äldre skådespelare som tar plats på scen, ta bara Marie Göranzon (74 år) och Örjan Ramberg (69) i Försökskaninerna, Sten Ljunggren (78) och Inga Landgré (89) i Stilla liv, Monica Stenbeck (76) i Hamlet, Krister Henriksson (70) i Doktor Glas

I höst spelar Tomas von Brömssen (74) huvudrollen i Karl Gerhard. Och i december är det premiär på Vintermusik, Lars Noréns nya pjäs, med en stor ensemble bestående av idel äldre skådespelaradel.

Det talas mycket om representation i dag inom teatervärlden. Att publiken ska få se sig själv speglad, oavsett kön, sexualitet, etnicitet … men ålder brukar inte nämnas lika ofta i de här sammanhangen.

Kanske går det, trots detta, att skönja en trend där äldre skådespelares erfarenheter och kunskaper värdesätts mer än tidigare? Och att det skulle avspegla en större samhällstrend där vi har börjat ledsna på ungdomshetsen och inse att livserfarenhet är något att ta vara på. Även på arbetsmarknaden.

När det gäller skådespeleri ger äldres erfarenhet onekligen tyngd på scen. Det är också ett yrke där det går att blomma ut långt upp i åldrarna, för dem som får fortsätta använda sitt instrument.

Men äldre skådespelarstjärnor har alltid stått på våra scener. Trenden handlar nog snarare om att fyrtiotalisterna har börjat skildra sitt eget åldrande.

Det tror Sofia Jupither, som regisserar Vintermusik på Kulturhuset Stadsteatern, en pjäs som handlar om just åldrande.

– Den generation som blir äldre nu vill fortsätta uttrycka sig och bearbeta sina upplevelser, och det gäller även publiken. Man vägrar bli passiviserad på grund av sin ålder.

Någon direkt åldersdiskriminering ser inte Sofia Jupither inom teatervärlden.

– Det är mer intressant att tala om ifall det finns en utseendefixering och en diskriminering utifrån skönhetsideal, för den sträcker sig över alla åldrar.

Eva Dahlman, som har regisserat Nattorienterarna, upplever däremot en åldersdiskriminering inom teatervärlden, precis som i övriga samhället.

– Men det är nog lättare att åldras inom teatern eftersom vissa får fortsätta spela också som äldre.

Detta gäller dock enbart kända skådespelare, påpekar hon.

Nattorienterarna är egentligen skriven för två fyrtioåriga kvinnor och handlar inte specifikt om åldrande, men Dahlman tycker pjäsen får en djupare mening i den här tolkningen.

Och visst känns det både uppfriskande och lite sorgligt när Yvonne Lombard i sin roll som Bricken utbrister att hon tänker på sex och blottar sin längtan efter kärlek. Publiken, som domineras av äldre kvinnor, ger ett direkt bifall.

Aktuella uppsättningar med äldre skådespelare

• Nattorienterarna, av Kristina Lugn, i regi av Eva Dahlman, med Yvonne Lombard och Meta Velander i rollerna. Spelas till och med den 30 december på Kulturhuset Stadsteatern.

• Försökskaninerna, skriven och regisserad av Marie-Louise Ekman, med bland annat Marie Göranzon och Örjan Ramberg. Spelas till och med den 1 november på Dramaten.

• Stilla liv, skriven och regisserad av Lars Norén, med bland annat Sten Ljunggren och Inga Landgré. Spelas till och med den 8 juni på Dramaten.

• Doktor Glas, av Hjalmar Söderberg, i regi av Peder Bjurman och Krister Henriksson, med Krister Henriksson. Spelas till och med den 13 augusti på Dramaten.

 Vintermusik, av Lars Norén, i regi av Sofia Jupither, med bland annat Åke Lundqvist, Anita Ekblom, Sten Ljunggren, Lars Lind och Anita Wall. Premiär den 2 december på Kulturhuset Stadsteatern.

I artikeln nämns även Hamlet, av Jens Ohlin och Hannes Meidal, i regi av Jens Ohlin, med bland annat Monica Stenbeck. Den har tidigare spelats på Teater Galeasen, i ett samarbete med Dramaten.

Birgitta Haglund