Antalet anmälda arbetsplatsolyckor har ökat visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt, förutom arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem som ökade för sjunde året i rad.

”Vi ser också att den typen av anmälningar är vanligast inom kvinnodominerade branscher, som till exempel vård och omsorg. Både arbetsgivare och politiker behöver ta ansvar för att vända trenden”, skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Totalt minskade antalet arbetssjukdomar med fyra procent under 2016. Minskningen bland män var åtta procent, jämfört med en procent bland kvinnor. Det var framförallt arbetssjukdomar på grund av kemiska och biologiska ämnen i arbetsmiljön och buller som minskade.

Läs mer om arbetsmiljö 

Arbetsmiljön brister för bemanningsanställda

#dinarbdetsmiljö – läs allt från Arbetets arbetsmiljövecka

Kvinnors arbetsmiljö sämre än mäns

• Är Älmhult Sveriges farligaste kommun? Arbetet åkte dit statistiken pekade.

• Reparatör krossade benet på rutinjobb