Under året riktar Arbetsmiljöverket ljuset mot bemanningsanställdas arbetsmiljö. Hittills har 650 arbetsställen inspekterats, både inhyrande företag och bemanningsföretag. Tre av fyra arbetsplatser hade brister i sitt arbetsmiljöarbete och har fått krav på sig att åtgärda problemen. Det handlar om brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, bland annat saknas rutiner för undersökning och riskbedömning av arbetsmiljö och arbetsuppgifter.

– Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats, i ett pressmeddelande.

I dag finns omkring 76 000 bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad. Enligt Arbetsmiljöverket handlar det ofta om unga, oerfarna människor. Bristande introduktion, korta anställningstider och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser. Det är några möjliga förklaringar som myndigheten lyfter till varför bemanningsanställda är mer utsatta på jobbet.

Det är nästan dubbelt så vanligt att bemanningsanställda skadar sig jämfört med ordinarie personal. Mest olycksdrabbade av de bemanningsanställda är unga män. De vanligaste skadorna sker med truck, kniv, handhållen slipmaskin, pallar och förpackningar.

Heli Aarnipuro påpekar att arbetsmiljöansvaret för bemanningsanställda delas av bemanningsföretag och arbetsgivare som hyr in personalen.

– Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro.

Arbetsmiljöverket fortsätter sina inspektioner av bemanningsanställdas arbetsplatser under resten av året.