STOCKHOLM 20160406 Stress i arbetslivet. En kvinna gÂr genom ett kontorslandskap och pratar i sin telefon. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Arbetsmiljön för kvinnor är överlag sämre än vad den är för män, visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. På internationella kvinnodagen överlämnas den till regeringen.

LÄS OCKSÅ Hur jämställd är arbetsmarknaden? Här har vi samlat Arbetets granskningar, artiklar och diverse opinion om jämställdhet

– Vi har funnit att kvinnor och män inte har likvärdiga förutsättningar i arbetsmiljön. Kvinnor har ofta en väldigt tuff arbetssituation med hög fysiskt belastning, och hög belastning när det gäller till exempel möjligheter att påverka sitt eget arbete, och hur mycket man har att göra, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, till Sveriges Radios Ekot.

Avsevärt fler kvinnor än män är sjukskrivna för stress, enligt Försäkringskassans statistik. Nästan 30 000 kvinnor var sjukskrivna för stress förra året, en siffra som är fyra gånger större än motsvarande för män. Arbetssjukdomar som har orsakats av stress är vanligast inom den kvinnodominerade sektorn vården, visar Arbetsmiljöverkets siffror.

Bristen på jämställdhet i arbetsmiljön beror bland annat på att resurserna inom de kvinnodominerade yrkena är små i förhållande till arbetsbelastningen och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet i många fall är svagt.

– Det vi säger är att arbetsmiljöfrågorna måste in i styrelserummen, de måste upp på ledningsgruppernas agenda. Man måste arbeta med styrningen av sina organisationer, hur man fördelar resurser, hur man organiserar sin verksamhet, hur man ytterst säkerställer att det finns en balans mellan krav och resurser, säger Boel Callermo.