Emil Boss diktbok Acceleration handlar om det moderna arbetet. Men den diskuterar också möjligheterna att skriva dikt om detta arbete, som ju är intimt förknippat med en annan storts språk: managementfilosofiernas.

/…/ ”var ska dikten börja när språket känns så inkorporerat i ordningen att det inte längre har någon utsida”, frågar Boss. Och han levererar själv ett svar: dikten om det moderna arbetslivet kan börja i handlingen, exempelvis i strejken.

Men Acceleration demonstrerar även att det ideologiska språket om det moderna arbetet inte alls är hermetiskt tillslutet. Genom att placera managementbegreppen i en diktsamling visar Boss hur tomma och pretentiösa de faktiskt är och genom att kontrastera dem mot det egna, poetiska språket markerar han att den världsbild de vill uttrycka inte är den enda möjliga.

Den världsbild Boss för fram påminner om den som svenska arbetarförfattare formulerade under decennierna efter andra världskriget och som man allt oftare hittar även i den samtida arbetarlitteraturen.

Precis som Folke Fridell och Johan Jönson avfärdar han exempelvis individens möjligheter att säga upp sig från skitjobb, eftersom detta bara innebär att någon annan får utföra det. Och liksom Elsa Appelquist och Jenny Wrangborg riktar han kritik mot att arbetare blir slavar under arbetsprocesser som sätter effektiviteten framför allt.

Dessutom försöker Boss – i likhet med bland andra Göran Palm – att anlägga ett globalt perspektiv. Förutom att dikta om det arbete han utför på Systembolaget berättar han också om arbetsvillkoren för lantarbetarna i Sydafrika som producerar de viner som säljs och dricks i Sverige. De lever under betydligt sämre villkor än Emil Boss, men ingår i samma ekonomiska system.

Acceleration har tryckts på en 50 meter lång kvittorulle. Det kan ses som en arbetarlitterär lustighet: ett vardagligt föremål från författarens arbetsliv har upphöjts till litteraturmedium. Men det skapar också en mycket speciell läsupplevelse. Eftersom det är nästan omöjligt att gå tillbaka i texten och man snart omges av en kaotiskt slingrande pappersremsa känner man sig litet som den löpande band-arbetare som kommit på efterkälken som Charlie Chaplin skildrar i Moderna tider.

Greppet är inte ointressant, men jag är glad att Acceleration också publicerats som en bok som man enkelt kan läsa flera gånger. Det här är nämligen en mycket stark diktsamling, både i kraft av den dynamiska skildringen av det moderna arbetslivet och den poetik författaren formulerar.

Magnus Nilsson

Poesi

Acceleration
Emil Boss

Lejd förlag

Läs mer om poesi

Poeten Emil Boss kvitterar

Poeterna som vill förändra samhället