För 2015 drabbades 2,5 av 1 000 sysselsatta av allvarliga arbetsolyckor. En nivå som legat oförändrad tre år i rad.

Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport, som täcker in cirka 4,5 miljoner människor som försäkras via sina kollektivavtal.

– De mest allvarliga olyckorna sker bland LO-kollektivets medlemmar och då är det framför allt bland män som jobbar inom industri och hantverk. Byggnadsarbetare, metallarbetare, industriarbetare. På kvinnosidan är det högre arbetsskadefrekvens bland kvinnor i Kommunals yrkesgrupper jämfört med kvinnor i privata sektorn, konstaterar Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Vad behöver göras för att få ner siffrorna?
– Vårt uppdrag är att redovisa fakta. Vi ägs av arbetsmarknadens parter, vårt uppdrag är att ge dem underlag och sen är det upp till dem att agera.

Gemensamt för yrkena med höga skadesiffror är att de inte är kontorsjobb. Högst risk för allvarliga arbetsskador för kvinnor är bland byggnadsträarbetare och poliser, men flest allvarliga olyckor sker i yrken där många kvinnor jobbar, i yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

– Det är yrken där du rör på dig, går mellan patienter, i sjukhuskorridorer och kan sticka dig på nålar, säger Anna Weigelt.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor, enligt rapporten. Bland kvinnorna är det vanligt med fallolyckor från golvnivå, medan männen oftast faller från höjd.

– Män ramlar från byggnadsställningar, stegar och målarbockar. Kvinnor ramlar i samma höjd som de går.

En trend som det rapporterats mycket om och som återkommer även i AFA:s rapport är att kvinnor är överrepresenterade när det gäller sjukfall. Här har AFA statistik för ungefär 2,4 miljoner arbetstagare, som får tillägg på sjukpenningen enligt avtal för kommun- och landstingsanställda samt för privatanställda arbetare.

Kvinnor har mer än dubbelt så många sjukfall per 1 000 sysselsatta jämfört med män. 36,1 mot 16,3 för männen. I LO-grupperna har kvinnor mer än 60 procent fler sjukfall än männen.

Varför ser det ut så här?
– Det är tiomiljonersfrågan. En förklaring som brukar återkomma är ojämn fördelning i hemarbetet. Att kvinnor tar större ansvar och till slut inte får ihop livspusslet.

Ökningen av psykiska diagnoser som grund för sjukskrivning fortsätter att öka. I yrkesgruppen socialt arbete är det flest långa sjukfall med psykisk diagnos per tusen sysselsatta.

– Det är mycket kvinnor i kontaktyrken i kommuner och landsting och de har högre sjukskrivningsfrekvens på grund av psykiska besvär. En förklaring kan vara högre psykisk belastning i de här yrkena.

Delvis tror Anna Weigelt att ökningen i psykiska diagnoser kan förklaras av en attitydförändring i samhället.

– Det kan bero på att man ändrat synen på hur man sätter diagnoser, att det man förut kallade för ”ont i ryggen” i dag etiketteras som psykiska problem. Psykisk ohälsa har blivit mer accepterat att prata om och då kanske du själv mer beskriver dina problem så i dag.

 

Mer ur rapporten:

• I LO-grupperna är det flest långa sjukfall i yrkesgruppen ”övrigt industriellt arbete”. Det är personer som jobbar med lågkvalificerat industriellt arbete, som handpacketering, enligt Anna Weigelt.

• Bland städare och fönsterputsare förekommer många olyckor och sjukskrivningar. Vanligaste sjukskrivningsorsaken bland städare är muskulära problem, till exempel ryggont, men även psykiska diagnoser ökar.

• De godkända arbetsskadorna har ökat för varje år. Det beror bland annat på ändrade villkor från 2012 som gör att fler kan få ersättning för lindrigare skador. Och mellan 2014 och 2015 på att så kallade färdolycksfall, skador under resor till och från jobbet, ökade.

• Totalt godkändes 56 107 arbetsskador 2015 (arbetsolycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdomar), varav 10 767 allvarliga olycksfall.