Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

I Kenya minskade teodlingen under första kvartalet med en tredjedel jämfört med samma period i fjol. I Indien var motsvarande nedgång 16 procent.

Å andra sidan kan högre tepriser hjälpa andra odlare att få bättre betalt.

Hittills i år har tepriset på världsmarknaden stigit med 15—20 procent.

TT